Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Vindkraft, Framtiden

Vindkraften & framtiden

Något som med stor säkerhet kommer att göra vindkraftverk i småskalighet ännu mer lönsam är när vi får se bilar som går på batteri och det är verklighet i en ganska snar framtid! Det vi behöver för att det ska slå igenom är en bil som klarar att gå den sträckan som man i genomsnitt kör och som går att ladda på vägen av en hjälpmotor de få gångerna vi överskrider den körsträckan. Till dags dato har elbilarna varit "brevlådor med hjul" men det kommer inte att dröja länge innan våra biltillverkare kan erbjuda oss bilar i familjestorlek till rätt pris som kan gå 30-35 mil på en laddning. Dessa bilar kommer att ha en laddstation som man kopplar in bilen i när man kommer hem.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften utnyttjar vinden som energikälla vilket är en helt förnyelsebar energikälla. Vinden ger inga utsläpp och kräver inga transporter av miljöfarligt bränsle och lämnar heller inte några avfall till våra arvtagare. Ett vindkraftverk "betalar tillbaka" den energi som gått åt i tillverkningsprocessen på mindre än 6 månader och lämnar inga spår där den suttit den dagen man monterar ner verket, dessutom kan man återvinna merparten av materialet som gått åt vid tillverkningen Kort sagt, de som anser att vindkraftverk inte "passar in i vår sköna natur" borde tänka om, annars är risken stor att vår miljö som vi vill värna om inte kommer att vara lika bevarad för våra barn och barnbarn. Vi får nog se vindkraften som en mycket bra energikälla tills vi kommer på något alternativ som är bättre men till dess så gör vi alla som bidrar med denna typ av energi en stor tjänst för vårt gröna klot.

Vindkraft / Vindkraft, Framtiden

Vindkraften & framtiden

Något som med stor säkerhet kommer att göra vindkraftverk i småskalighet ännu mer lönsam är när vi får se bilar som går på batteri och det är verklighet i en ganska snar framtid! Det vi behöver för att det ska slå igenom är en bil som klarar att gå den sträckan som man i genomsnitt kör och som går att ladda på vägen av en hjälpmotor de få gångerna vi överskrider den körsträckan. Till dags dato har elbilarna varit "brevlådor med hjul" men det kommer inte att dröja länge innan våra biltillverkare kan erbjuda oss bilar i familjestorlek till rätt pris som kan gå 30-35 mil på en laddning. Dessa bilar kommer att ha en laddstation som man kopplar in bilen i när man kommer hem.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften utnyttjar vinden som energikälla vilket är en helt förnyelsebar energikälla. Vinden ger inga utsläpp och kräver inga transporter av miljöfarligt bränsle och lämnar heller inte några avfall till våra arvtagare. Ett vindkraftverk "betalar tillbaka" den energi som gått åt i tillverkningsprocessen på mindre än 6 månader och lämnar inga spår där den suttit den dagen man monterar ner verket, dessutom kan man återvinna merparten av materialet som gått åt vid tillverkningen Kort sagt, de som anser att vindkraftverk inte "passar in i vår sköna natur" borde tänka om, annars är risken stor att vår miljö som vi vill värna om inte kommer att vara lika bevarad för våra barn och barnbarn. Vi får nog se vindkraften som en mycket bra energikälla tills vi kommer på något alternativ som är bättre men till dess så gör vi alla som bidrar med denna typ av energi en stor tjänst för vårt gröna klot.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Vindkraft, Framtiden

Vindkraften & framtiden

Något som med stor säkerhet kommer att göra vindkraftverk i småskalighet ännu mer lönsam är när vi får se bilar som går på batteri och det är verklighet i en ganska snar framtid! Det vi behöver för att det ska slå igenom är en bil som klarar att gå den sträckan som man i genomsnitt kör och som går att ladda på vägen av en hjälpmotor de få gångerna vi överskrider den körsträckan. Till dags dato har elbilarna varit "brevlådor med hjul" men det kommer inte att dröja länge innan våra biltillverkare kan erbjuda oss bilar i familjestorlek till rätt pris som kan gå 30-35 mil på en laddning. Dessa bilar kommer att ha en laddstation som man kopplar in bilen i när man kommer hem.

Vindkraftens miljöpåverkan

Vindkraften utnyttjar vinden som energikälla vilket är en helt förnyelsebar energikälla. Vinden ger inga utsläpp och kräver inga transporter av miljöfarligt bränsle och lämnar heller inte några avfall till våra arvtagare. Ett vindkraftverk "betalar tillbaka" den energi som gått åt i tillverkningsprocessen på mindre än 6 månader och lämnar inga spår där den suttit den dagen man monterar ner verket, dessutom kan man återvinna merparten av materialet som gått åt vid tillverkningen Kort sagt, de som anser att vindkraftverk inte "passar in i vår sköna natur" borde tänka om, annars är risken stor att vår miljö som vi vill värna om inte kommer att vara lika bevarad för våra barn och barnbarn. Vi får nog se vindkraften som en mycket bra energikälla tills vi kommer på något alternativ som är bättre men till dess så gör vi alla som bidrar med denna typ av energi en stor tjänst för vårt gröna klot.