Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Placering

Placering av ditt vindkraftverk

Det finns vissa regler som man bör och i vissa fall måste följa när man sätter upp ett gårdsverk. Verket måste stå minst 1.5ggr sin fallhöjd från närmaste bostadshus. Detta gäller inte ekonomibyggnader. Verket får inte stå så att det kan falla över en frihängande ledning eller trafikerad väg. Man bör ha fri lejd för vinden att nå hela rotorn för att belastningen ska bli lika på hela svepytan. Om man sätter upp ett verk jämte en byggnad så bör hela rotorn sitta över byggnationen och helst med god marginal. Att sätta ett verk nära skog som stör vindflödet till vindkraftverket kommer att resultera i mindre effekt och en sämre avkastning. Det enklast sättet att konstatera huruvida vindarna är "ostörda" är att sätta upp en mätstation. Ett alternativ är att om möjligt se till att rotorn med god marginal kommer över trädtopparna. Se till att du alltid har grannars godkännande redan innan du lämnar in en bygganmälan, då kommer processen att gå mycket snabbare och enklare. Undvik så långt det går att fästa ett verk på gaveln av ditt hus eller liknande, huset kommer då att fungera som en gigantisk resonanslåda och det troliga är att man kommer att tröttna på ljudet från verket. Det skapas alltid magnetiska vibrationer från en generator som levererar ström. Om du ändå väljer en sådan uppfästning måste du vara mycket noggrann med hur upphängning mot huset ser ut. Se till att placera verket så det enkelt går att vippa ner om det skulle krävas inför en varslad orkan eller för att göra ett byte av delar. Se alltid till att verket sitter i en miljö som inte förstör verket. Vi har inte det problemet i Sverige normalt sett men kan man t.ex. undvika saltvatten så är det givetvis positivt, även om verken är avsedda för att fungera under lång tid i en tuff miljö. Verken levereras varmgalvade och omålade. Om du väljer att måla tornet, glöm inte att först prata med din byggnadsnämnd för att vara säker på att få ett godkännande på din tänkta kulör. Se till att avstånden inte är för långt till inkopplingsskåpet. Vi ger dig detta råd dels pga. att själva nätanslutningskabeln kostar pengar, men främst pga. att el försvagas efter avstånd och grövre kabel krävs ju längre bort man kommer. Det finns förvisso funktioner i omformarna för att öka Volten i förhållande till motstånd men generellt är det enklare och billigare att hålla sig nära mätarskåpet. Se till att växtlighet inte förekommer nära kopplingsskåpet pga brandrisk. Du måste regelbundet se till att långt gräs och buskar runt skåpet klipps ner, alternativt gjuta cementplattan så stor att detta inte är ett problem.

Funderingar om vindkraft

Du måste inte ha ett verk som klarar hela ditt behov, det kan lika gärna bestå av flera mindre verk med gemensamma omformare. Du kan också välja att sätta upp ett stort gemensamt verk tillsammans med din granne. Med en sådan lösning krävs att ni har egna omformare. Vi kan offerera speciallösningar som inte finns på vår hemsida, t.ex. om du på din industribyggnad eller på lagerlokal vill installera flera mindre verk placerade på rad. Samma koncept skulle man kunna ha på en garagebyggnad där man sätter upp flertalet verk som delar på gemensamma omformare.

Varför ska man ha små enskilda verk och inte stora gemensamma?

Det ena utesluter inte det andra men ett enskilt verk producerar energi till användaren skattefritt och det är ju givetvis en stor fördel. Dessutom produceras energin där den används och det ställer mindre krav på infrastrukturen (kablar från nätägaren mm). Det är givetvis både effektivare och miljövänligare att producera energi där den ska användas och att slippa transportera elen flera mil eftersom man då slipper effektförluster.

Vad gör vindkraft bra?

Vindkraft är ett mycket effektivt sätt att producera energi på ur en miljömässig och ekonomisk synvinkel. Somliga anser att det förfular miljön men vad är alternativen? Kol och olja lämnar djupa spår i vår miljö, kärnkraft och vattenkraft är också svåra att återställa miljön efter. Om man nu ska jämföra så kan man ju undra över t.ex. säkerhetsavståndet till ett kärnkraftverk? Förmodligen får vi flytta till en annan planet :-)

Vindkraft / Placering

Placering av ditt vindkraftverk

Det finns vissa regler som man bör och i vissa fall måste följa när man sätter upp ett gårdsverk. Verket måste stå minst 1.5ggr sin fallhöjd från närmaste bostadshus. Detta gäller inte ekonomibyggnader. Verket får inte stå så att det kan falla över en frihängande ledning eller trafikerad väg. Man bör ha fri lejd för vinden att nå hela rotorn för att belastningen ska bli lika på hela svepytan. Om man sätter upp ett verk jämte en byggnad så bör hela rotorn sitta över byggnationen och helst med god marginal. Att sätta ett verk nära skog som stör vindflödet till vindkraftverket kommer att resultera i mindre effekt och en sämre avkastning. Det enklast sättet att konstatera huruvida vindarna är "ostörda" är att sätta upp en mätstation. Ett alternativ är att om möjligt se till att rotorn med god marginal kommer över trädtopparna. Se till att du alltid har grannars godkännande redan innan du lämnar in en bygganmälan, då kommer processen att gå mycket snabbare och enklare. Undvik så långt det går att fästa ett verk på gaveln av ditt hus eller liknande, huset kommer då att fungera som en gigantisk resonanslåda och det troliga är att man kommer att tröttna på ljudet från verket. Det skapas alltid magnetiska vibrationer från en generator som levererar ström. Om du ändå väljer en sådan uppfästning måste du vara mycket noggrann med hur upphängning mot huset ser ut. Se till att placera verket så det enkelt går att vippa ner om det skulle krävas inför en varslad orkan eller för att göra ett byte av delar. Se alltid till att verket sitter i en miljö som inte förstör verket. Vi har inte det problemet i Sverige normalt sett men kan man t.ex. undvika saltvatten så är det givetvis positivt, även om verken är avsedda för att fungera under lång tid i en tuff miljö. Verken levereras varmgalvade och omålade. Om du väljer att måla tornet, glöm inte att först prata med din byggnadsnämnd för att vara säker på att få ett godkännande på din tänkta kulör. Se till att avstånden inte är för långt till inkopplingsskåpet. Vi ger dig detta råd dels pga. att själva nätanslutningskabeln kostar pengar, men främst pga. att el försvagas efter avstånd och grövre kabel krävs ju längre bort man kommer. Det finns förvisso funktioner i omformarna för att öka Volten i förhållande till motstånd men generellt är det enklare och billigare att hålla sig nära mätarskåpet. Se till att växtlighet inte förekommer nära kopplingsskåpet pga brandrisk. Du måste regelbundet se till att långt gräs och buskar runt skåpet klipps ner, alternativt gjuta cementplattan så stor att detta inte är ett problem.

Funderingar om vindkraft

Du måste inte ha ett verk som klarar hela ditt behov, det kan lika gärna bestå av flera mindre verk med gemensamma omformare. Du kan också välja att sätta upp ett stort gemensamt verk tillsammans med din granne. Med en sådan lösning krävs att ni har egna omformare. Vi kan offerera speciallösningar som inte finns på vår hemsida, t.ex. om du på din industribyggnad eller på lagerlokal vill installera flera mindre verk placerade på rad. Samma koncept skulle man kunna ha på en garagebyggnad där man sätter upp flertalet verk som delar på gemensamma omformare.

Varför ska man ha små enskilda verk och inte stora

gemensamma?

Det ena utesluter inte det andra men ett enskilt verk producerar energi till användaren skattefritt och det är ju givetvis en stor fördel. Dessutom produceras energin där den används och det ställer mindre krav på infrastrukturen (kablar från nätägaren mm). Det är givetvis både effektivare och miljövänligare att producera energi där den ska användas och att slippa transportera elen flera mil eftersom man då slipper effektförluster.

Vad gör vindkraft bra?

Vindkraft är ett mycket effektivt sätt att producera energi på ur en miljömässig och ekonomisk synvinkel. Somliga anser att det förfular miljön men vad är alternativen? Kol och olja lämnar djupa spår i vår miljö, kärnkraft och vattenkraft är också svåra att återställa miljön efter. Om man nu ska jämföra så kan man ju undra över t.ex. säkerhetsavståndet till ett kärnkraftverk? Förmodligen får vi flytta till en annan planet :-)
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Placering

Placering av ditt vindkraftverk

Det finns vissa regler som man bör och i vissa fall måste följa när man sätter upp ett gårdsverk. Verket måste stå minst 1.5ggr sin fallhöjd från närmaste bostadshus. Detta gäller inte ekonomibyggnader. Verket får inte stå så att det kan falla över en frihängande ledning eller trafikerad väg. Man bör ha fri lejd för vinden att nå hela rotorn för att belastningen ska bli lika på hela svepytan. Om man sätter upp ett verk jämte en byggnad så bör hela rotorn sitta över byggnationen och helst med god marginal. Att sätta ett verk nära skog som stör vindflödet till vindkraftverket kommer att resultera i mindre effekt och en sämre avkastning. Det enklast sättet att konstatera huruvida vindarna är "ostörda" är att sätta upp en mätstation. Ett alternativ är att om möjligt se till att rotorn med god marginal kommer över trädtopparna. Se till att du alltid har grannars godkännande redan innan du lämnar in en bygganmälan, då kommer processen att gå mycket snabbare och enklare. Undvik så långt det går att fästa ett verk på gaveln av ditt hus eller liknande, huset kommer då att fungera som en gigantisk resonanslåda och det troliga är att man kommer att tröttna på ljudet från verket. Det skapas alltid magnetiska vibrationer från en generator som levererar ström. Om du ändå väljer en sådan uppfästning måste du vara mycket noggrann med hur upphängning mot huset ser ut. Se till att placera verket så det enkelt går att vippa ner om det skulle krävas inför en varslad orkan eller för att göra ett byte av delar. Se alltid till att verket sitter i en miljö som inte förstör verket. Vi har inte det problemet i Sverige normalt sett men kan man t.ex. undvika saltvatten så är det givetvis positivt, även om verken är avsedda för att fungera under lång tid i en tuff miljö. Verken levereras varmgalvade och omålade. Om du väljer att måla tornet, glöm inte att först prata med din byggnadsnämnd för att vara säker på att få ett godkännande på din tänkta kulör. Se till att avstånden inte är för långt till inkopplingsskåpet. Vi ger dig detta råd dels pga. att själva nätanslutningskabeln kostar pengar, men främst pga. att el försvagas efter avstånd och grövre kabel krävs ju längre bort man kommer. Det finns förvisso funktioner i omformarna för att öka Volten i förhållande till motstånd men generellt är det enklare och billigare att hålla sig nära mätarskåpet. Se till att växtlighet inte förekommer nära kopplingsskåpet pga brandrisk. Du måste regelbundet se till att långt gräs och buskar runt skåpet klipps ner, alternativt gjuta cementplattan så stor att detta inte är ett problem.

Funderingar om vindkraft

Du måste inte ha ett verk som klarar hela ditt behov, det kan lika gärna bestå av flera mindre verk med gemensamma omformare. Du kan också välja att sätta upp ett stort gemensamt verk tillsammans med din granne. Med en sådan lösning krävs att ni har egna omformare. Vi kan offerera speciallösningar som inte finns på vår hemsida, t.ex. om du på din industribyggnad eller på lagerlokal vill installera flera mindre verk placerade på rad. Samma koncept skulle man kunna ha på en garagebyggnad där man sätter upp flertalet verk som delar på gemensamma omformare.

Varför ska man ha små enskilda verk och

inte stora gemensamma?

Det ena utesluter inte det andra men ett enskilt verk producerar energi till användaren skattefritt och det är ju givetvis en stor fördel. Dessutom produceras energin där den används och det ställer mindre krav på infrastrukturen (kablar från nätägaren mm). Det är givetvis både effektivare och miljövänligare att producera energi där den ska användas och att slippa transportera elen flera mil eftersom man då slipper effektförluster.

Vad gör vindkraft bra?

Vindkraft är ett mycket effektivt sätt att producera energi på ur en miljömässig och ekonomisk synvinkel. Somliga anser att det förfular miljön men vad är alternativen? Kol och olja lämnar djupa spår i vår miljö, kärnkraft och vattenkraft är också svåra att återställa miljön efter. Om man nu ska jämföra så kan man ju undra över t.ex. säkerhetsavståndet till ett kärnkraftverk? Förmodligen får vi flytta till en annan planet :-)