Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Kvalité, Garanti

Kvalitet

Vi ägnar varje detalj i tillverkningsprocessen stor uppmärksamhet för att uppnå bästa möjliga kvalitet. Vi handlindar t.ex. alla generatorer av den enkla anledningen att det blir bättre kvalitet på det viset. Det är en tidsödande process men ger i gengäld en kvalitet som en maskinellt lindad generator aldrig kan nå. Att handlinda en generator tar c:a 6-8 timmar. Till en generator går det åt många, många meter koppartråd som omsorgsfullt lindas kring en kärna som isoleras med isolatorer som också appliceras för hand. Efter lindningen funktionstestas varje generatorkärna, de som inte håller måttet kasseras. Styrskåpet (vindkraftverkets "hjärna") handbyggs med industrikomponenter. Alla komponenter håller mycket hög klass. Syrskåp lämnar vi 5 års garanti på. Du kan även köpa till en förlängning av garantin med ytterligare 5 år vilket ger dig 10 års garanti.

Garantier

Vi på Windon är mycket säkra på kvaliteten på våra produkter. Vi kan därför ge dig mycket generösa garantier så att du ska känna dig trygg i att din investering ska löna sig. Allt som är tillverkat i metall är varmgalvat eller rostfritt och kommer hålla i väldigt många år. Samtliga detaljer är gjorda för att hålla minst 20 år och all elektronik klarar minst -30 till +60 grader. Vi ger 5 års garanti på vårat styrskåp med möjlighet att köpa till upp till ytterligare 5 år vilket ger 10 års garanti totalt. Omformaren ger vi samma garanti på som våran tillverkare vilket är 1 år, det är dock en industrikomponent och är av mycket hög kvalite och kan dessutom repareras enkelt med komponentutbyte. På generatorn ger vi 2 års garanti. Anledning till att vi inte lämnar mer garanti på generator är att det är väldigt svårt att konstatera vid ett fel om det beror på felmontering och eller ogynnsamma förhållanden. Generatorn är dock tillverkad för att fungera i minst 15år utan att någon tillsyn görs. De delar som i en framtid kan behöva bytas är de enda rörliga delarna, dvs. lager. Byter man dessa så kommer generatorn att snurra i lika många år till.

Ett vindkraftverk består av många komponenter

Alla komponenter som utgör din vindkraftsanläggning håller mycket hög klass och tillhör det absoluta övre skiktet kvalitetsmässigt. Vi är medvetna om att det går att bygga med billigare komponenter men eftersom ett vindkraftverk ska stå och snurra utan bekymmer år efter år så har vi valt att inte titta på priset i första hand - vi har dessutom sett till att samarbeta med underleverantörer som delar vår filosofi. Vi har t.ex. under vår utvärderingsperiod testat ett antal styrskåp och omformare, i många fall från Asien men också från europeiska länder. Samtliga av dessa har i någon mån valts bort t.ex. pga. att de varit avsedda för montering inomhus (kan utgöra brandfara vid hög belastning) eller att den allmänna kvaliteten helt enkelt varit för dålig. Det är viktigt att omformare levererar en exakt ström utan spikar för att vara godkända av våra Svenska och utlänska nätägare, något som vissa omformare helt misslyckades med. Vi har god personlig kontakt med alla våra underleverantörer och har besökt deras fabriker, något vi tror är viktigt när man bygger en så komplicerad produkt som ett vindkraftverk.

Reservdelar och lager

Vi är rätt övertygade om att reservdelar kommer att vara något som sällan efterfrågas, men vi har ändå ett antal kompletta anläggningar "på hyllan" för eventuella garantibyten mm. Vi vet att en kund som har ett stillastående verk inte vill vänta i flera månader på att få utbytesdelar om olyckan eller oturen skulle vara framme. Att ha utbytesdelar och reservdelar hemma ser vi som mycket viktigt eftersom några av våra produkter tillverkas när beställning görs och då kan det ta upp till 10 veckor att få fram en reservdel, och det enda man kan vara säker på då är att just då blåser det nog hela tiden.

Vindkraft / Kvalité, Garanti

Kvalitet

Vi ägnar varje detalj i tillverkningsprocessen stor uppmärksamhet för att uppnå bästa möjliga kvalitet. Vi handlindar t.ex. alla generatorer av den enkla anledningen att det blir bättre kvalitet på det viset. Det är en tidsödande process men ger i gengäld en kvalitet som en maskinellt lindad generator aldrig kan nå. Att handlinda en generator tar c:a 6-8 timmar. Till en generator går det åt många, många meter koppartråd som omsorgsfullt lindas kring en kärna som isoleras med isolatorer som också appliceras för hand. Efter lindningen funktionstestas varje generatorkärna, de som inte håller måttet kasseras. Styrskåpet (vindkraftverkets "hjärna") handbyggs med industrikomponenter. Alla komponenter håller mycket hög klass. Syrskåp lämnar vi 5 års garanti på. Du kan även köpa till en förlängning av garantin med ytterligare 5 år vilket ger dig 10 års garanti.

Garantier

Vi på Windon är mycket säkra på kvaliteten på våra produkter. Vi kan därför ge dig mycket generösa garantier så att du ska känna dig trygg i att din investering ska löna sig. Allt som är tillverkat i metall är varmgalvat eller rostfritt och kommer hålla i väldigt många år. Samtliga detaljer är gjorda för att hålla minst 20 år och all elektronik klarar minst -30 till +60 grader. Vi ger 5 års garanti på vårat styrskåp med möjlighet att köpa till upp till ytterligare 5 år vilket ger 10 års garanti totalt. Omformaren ger vi samma garanti på som våran tillverkare vilket är 1 år, det är dock en industrikomponent och är av mycket hög kvalite och kan dessutom repareras enkelt med komponentutbyte. På generatorn ger vi 2 års garanti. Anledning till att vi inte lämnar mer garanti på generator är att det är väldigt svårt att konstatera vid ett fel om det beror på felmontering och eller ogynnsamma förhållanden. Generatorn är dock tillverkad för att fungera i minst 15år utan att någon tillsyn görs. De delar som i en framtid kan behöva bytas är de enda rörliga delarna, dvs. lager. Byter man dessa så kommer generatorn att snurra i lika många år till.

Ett vindkraftverk består av många komponenter

Alla komponenter som utgör din vindkraftsanläggning håller mycket hög klass och tillhör det absoluta övre skiktet kvalitetsmässigt. Vi är medvetna om att det går att bygga med billigare komponenter men eftersom ett vindkraftverk ska stå och snurra utan bekymmer år efter år så har vi valt att inte titta på priset i första hand - vi har dessutom sett till att samarbeta med underleverantörer som delar vår filosofi. Vi har t.ex. under vår utvärderingsperiod testat ett antal styrskåp och omformare, i många fall från Asien men också från europeiska länder. Samtliga av dessa har i någon mån valts bort t.ex. pga. att de varit avsedda för montering inomhus (kan utgöra brandfara vid hög belastning) eller att den allmänna kvaliteten helt enkelt varit för dålig. Det är viktigt att omformare levererar en exakt ström utan spikar för att vara godkända av våra Svenska och utlänska nätägare, något som vissa omformare helt misslyckades med. Vi har god personlig kontakt med alla våra underleverantörer och har besökt deras fabriker, något vi tror är viktigt när man bygger en så komplicerad produkt som ett vindkraftverk.

Reservdelar och lager

Vi är rätt övertygade om att reservdelar kommer att vara något som sällan efterfrågas, men vi har ändå ett antal kompletta anläggningar "på hyllan" för eventuella garantibyten mm. Vi vet att en kund som har ett stillastående verk inte vill vänta i flera månader på att få utbytesdelar om olyckan eller oturen skulle vara framme. Att ha utbytesdelar och reservdelar hemma ser vi som mycket viktigt eftersom några av våra produkter tillverkas när beställning görs och då kan det ta upp till 10 veckor att få fram en reservdel, och det enda man kan vara säker på då är att just då blåser det nog hela tiden.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Kvalité, Garanti

Kvalitet

Vi ägnar varje detalj i tillverkningsprocessen stor uppmärksamhet för att uppnå bästa möjliga kvalitet. Vi handlindar t.ex. alla generatorer av den enkla anledningen att det blir bättre kvalitet på det viset. Det är en tidsödande process men ger i gengäld en kvalitet som en maskinellt lindad generator aldrig kan nå. Att handlinda en generator tar c:a 6-8 timmar. Till en generator går det åt många, många meter koppartråd som omsorgsfullt lindas kring en kärna som isoleras med isolatorer som också appliceras för hand. Efter lindningen funktionstestas varje generatorkärna, de som inte håller måttet kasseras. Styrskåpet (vindkraftverkets "hjärna") handbyggs med industrikomponenter. Alla komponenter håller mycket hög klass. Syrskåp lämnar vi 5 års garanti på. Du kan även köpa till en förlängning av garantin med ytterligare 5 år vilket ger dig 10 års garanti.

Garantier

Vi på Windon är mycket säkra på kvaliteten på våra produkter. Vi kan därför ge dig mycket generösa garantier så att du ska känna dig trygg i att din investering ska löna sig. Allt som är tillverkat i metall är varmgalvat eller rostfritt och kommer hålla i väldigt många år. Samtliga detaljer är gjorda för att hålla minst 20 år och all elektronik klarar minst -30 till +60 grader. Vi ger 5 års garanti på vårat styrskåp med möjlighet att köpa till upp till ytterligare 5 år vilket ger 10 års garanti totalt. Omformaren ger vi samma garanti på som våran tillverkare vilket är 1 år, det är dock en industrikomponent och är av mycket hög kvalite och kan dessutom repareras enkelt med komponentutbyte. På generatorn ger vi 2 års garanti. Anledning till att vi inte lämnar mer garanti på generator är att det är väldigt svårt att konstatera vid ett fel om det beror på felmontering och eller ogynnsamma förhållanden. Generatorn är dock tillverkad för att fungera i minst 15år utan att någon tillsyn görs. De delar som i en framtid kan behöva bytas är de enda rörliga delarna, dvs. lager. Byter man dessa så kommer generatorn att snurra i lika många år till.

Ett vindkraftverk består av många komponenter

Alla komponenter som utgör din vindkraftsanläggning håller mycket hög klass och tillhör det absoluta övre skiktet kvalitetsmässigt. Vi är medvetna om att det går att bygga med billigare komponenter men eftersom ett vindkraftverk ska stå och snurra utan bekymmer år efter år så har vi valt att inte titta på priset i första hand - vi har dessutom sett till att samarbeta med underleverantörer som delar vår filosofi. Vi har t.ex. under vår utvärderingsperiod testat ett antal styrskåp och omformare, i många fall från Asien men också från europeiska länder. Samtliga av dessa har i någon mån valts bort t.ex. pga. att de varit avsedda för montering inomhus (kan utgöra brandfara vid hög belastning) eller att den allmänna kvaliteten helt enkelt varit för dålig. Det är viktigt att omformare levererar en exakt ström utan spikar för att vara godkända av våra Svenska och utlänska nätägare, något som vissa omformare helt misslyckades med. Vi har god personlig kontakt med alla våra underleverantörer och har besökt deras fabriker, något vi tror är viktigt när man bygger en så komplicerad produkt som ett vindkraftverk.

Reservdelar och lager

Vi är rätt övertygade om att reservdelar kommer att vara något som sällan efterfrågas, men vi har ändå ett antal kompletta anläggningar "på hyllan" för eventuella garantibyten mm. Vi vet att en kund som har ett stillastående verk inte vill vänta i flera månader på att få utbytesdelar om olyckan eller oturen skulle vara framme. Att ha utbytesdelar och reservdelar hemma ser vi som mycket viktigt eftersom några av våra produkter tillverkas när beställning görs och då kan det ta upp till 10 veckor att få fram en reservdel, och det enda man kan vara säker på då är att just då blåser det nog hela tiden.