Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Funktion

Funktionsbeskrivning av Windon:s vindkraftverkverk

Vi har vid ett tidigt stadium beslutat att arbeta med synkrona permanentmagnetsgeneratorer och det beror i första hand på att dessa har en stabilare drift och kräver betydligt mindre underhåll. De kräver dessutom ingen inkörning och uppmätning vid installation. Synkrona permanentmagnetsgeneratorer är dessutom helt tysta vilket beror på att dom inte innehåller en massa rörliga mekaniska delar och sist men inte minst är dom lågvarviga vilket minimerar förslitningen, Windons generator snurrar 1/20 del av vad en asynkron generator med växellåda gör. Vi börjar med att generera ström från generatorn som leds i en frihängande kabel i tornet. Denna ström är nu 3-faser och har en volt på mellan 100V-500V och en ganska varierande Hz. Dessa tre faser går in i en Frekvensomriktare och där görs den om till DC. Därefter leds denna DC ström till vår kraftelektronik som består av 1 st Frekvensomriktare. Denna kraftelektronik tar hand om strömmen och fasar in den på nätet i 400V 50Hz. Alternativa nätströmar som vi kan leverera är (240V 50Hz, 110V 60Hz, 500V 50Hz, 600V 50Hz) Mellan kraftelektroniken och generatorn har vi vårt styrskåp som sköter hela verket och är själva "hjärnan" i funktionen. Det innehåller alla komponenter för att se vad vi har för effekt, volt, vind, riktning, nätdrift mm. Kort sagt så styr det verket och talar om när det ska vara i vind och hur mycket.
En liten vindkraftspark med 3 x 20kW vindkraftverk i södra Italien

Självdiagnostiserande dator

Styrdatorn kontrollerar kontinuerligt att alla givare fungerar som de ska; vindgivare, voltgivare, vindriktning, åskskyddsgivare, fasföljdsgivare, strömavbrottsgivare och realtidseffektmätare. Om någon av dessa inte levererar ett värde som är logiskt för tillfället så stängs verket omedelbart ner och varningslampan tänds. Följande lista är ex. på fel som kan genereras och utläsas i styrdatorns display (samtliga kräver manuell uppstart efter åtgärd) Fasfel. Om faserna har vänds fel. L1 L2 L3 Strömavbrott och/eller kabelbrott (för att skydda personal som jobbar med elnätet) Åskskydd förbrukat Övervolt (Volt som överstiger maxvärde för verket) Vindmätare trasig Voltmätare trasig Vindflöjel trasig Tornmotor trasig Jordfel i nätägarens nät Felaktigt motstånd i kabel till nätet (kan inträffa efter åsknedslag) Överström Övervarv Övertemperatur Lista på tillfällen då styrdatorn stänger av verket men som automatiskt startar upp det igen när förhållandena har förändrats; När vinden är så låg att verket inte orkar generera ström (ca 1m/s) När vinden är så hög att det är fara för utrustning och omgivning (ca 22m/s) Strömavbrott eller fasfel Övriga egenskaper på styrdatorn; Verket startar när vinden överstiger 2.5m/s men stänger inte av sig innan vinden understiger 1m/s. Verket måste givetvis (Flöjla) gå ur vind när vindhastigheten blir högre än vad generatorn klarar av att producera. Windon har då en unik funktion som kommer att vrida ur verket steglöst beroende på vilken effekt som tas ut ur generatorn. Vi mäter effekt i realtid och av det mätvärdet ser vi till att verket alltid försöker hålla sig i en vinkel som ger maximal effekt. Vi har verket i vind tills vi kommer upp i nominell vind och när vinden sen blir starkare så kommer vi vrida verket steglöst ur vind med målsättningen att hålla nominell effekt tills vinden är så hör att verket stänger av sig. (ca 22m/s) Styrdatorn ser också till att generatorhuset bara kan snurra maximalt 2 varv åt vartdera håll, detta för att undvika kabelbrott. När verket snurrat 2 varv återställs det till dess noll-position (gäller ej 2kW modellen som har släpskor). Det bör också tilläggas att våra verk är försedda med en UPS (reservbatteri) som är avsett att kunna styra verket ur vind och stänga av det säkert även om ett strömavbrott inträffat i det fasta nätet. Alla dessa funktioner går att optimera i styrdatorn. Vi kommer i en framtid att tillhandahålla gratis programändringar i den takt vi utvecklar dessa verk och värden. Detta ger också möjlighet att i framtiden optimera för t.ex. specifika typer av rotorblad eller att justera funktion efter platsspecifika förutsättningar.

Vindkraft / Funktion

Funktionsbeskrivning av Windon:s vindkraftverkverk

Vi har vid ett tidigt stadium beslutat att arbeta med synkrona permanentmagnetsgeneratorer och det beror i första hand på att dessa har en stabilare drift och kräver betydligt mindre underhåll. De kräver dessutom ingen inkörning och uppmätning vid installation. Synkrona permanentmagnetsgeneratorer är dessutom helt tysta vilket beror på att dom inte innehåller en massa rörliga mekaniska delar och sist men inte minst är dom lågvarviga vilket minimerar förslitningen, Windons generator snurrar 1/20 del av vad en asynkron generator med växellåda gör. Vi börjar med att generera ström från generatorn som leds i en frihängande kabel i tornet. Denna ström är nu 3-faser och har en volt på mellan 100V-500V och en ganska varierande Hz. Dessa tre faser går in i en Frekvensomriktare och där görs den om till DC. Därefter leds denna DC ström till vår kraftelektronik som består av 1 st Frekvensomriktare. Denna kraftelektronik tar hand om strömmen och fasar in den på nätet i 400V 50Hz. Alternativa nätströmar som vi kan leverera är (240V 50Hz, 110V 60Hz, 500V 50Hz, 600V 50Hz) Mellan kraftelektroniken och generatorn har vi vårt styrskåp som sköter hela verket och är själva "hjärnan" i funktionen. Det innehåller alla komponenter för att se vad vi har för effekt, volt, vind, riktning, nätdrift mm. Kort sagt så styr det verket och talar om när det ska vara i vind och hur mycket.
En liten vindkraftspark med 3 x 20kW vindkraftverk i södra Italien

Självdiagnostiserande dator

Styrdatorn kontrollerar kontinuerligt att alla givare fungerar som de ska; vindgivare, voltgivare, vindriktning, åskskyddsgivare, fasföljdsgivare, strömavbrottsgivare och realtidseffektmätare. Om någon av dessa inte levererar ett värde som är logiskt för tillfället så stängs verket omedelbart ner och varningslampan tänds. Följande lista är ex. på fel som kan genereras och utläsas i styrdatorns display (samtliga kräver manuell uppstart efter åtgärd) Fasfel. Om faserna har vänds fel. L1 L2 L3 Strömavbrott och/eller kabelbrott (för att skydda personal som jobbar med elnätet) Åskskydd förbrukat Övervolt (Volt som överstiger maxvärde för verket) Vindmätare trasig Voltmätare trasig Vindflöjel trasig Tornmotor trasig Jordfel i nätägarens nät Felaktigt motstånd i kabel till nätet (kan inträffa efter åsknedslag) Överström Övervarv Övertemperatur Lista på tillfällen då styrdatorn stänger av verket men som automatiskt startar upp det igen när förhållandena har förändrats; När vinden är så låg att verket inte orkar generera ström (ca 1m/s) När vinden är så hög att det är fara för utrustning och omgivning (ca 22m/s) Strömavbrott eller fasfel Övriga egenskaper på styrdatorn; Verket startar när vinden överstiger 2.5m/s men stänger inte av sig innan vinden understiger 1m/s. Verket måste givetvis (Flöjla) gå ur vind när vindhastigheten blir högre än vad generatorn klarar av att producera. Windon har då en unik funktion som kommer att vrida ur verket steglöst beroende på vilken effekt som tas ut ur generatorn. Vi mäter effekt i realtid och av det mätvärdet ser vi till att verket alltid försöker hålla sig i en vinkel som ger maximal effekt. Vi har verket i vind tills vi kommer upp i nominell vind och när vinden sen blir starkare så kommer vi vrida verket steglöst ur vind med målsättningen att hålla nominell effekt tills vinden är så hör att verket stänger av sig. (ca 22m/s) Styrdatorn ser också till att generatorhuset bara kan snurra maximalt 2 varv åt vartdera håll, detta för att undvika kabelbrott. När verket snurrat 2 varv återställs det till dess noll-position (gäller ej 2kW modellen som har släpskor). Det bör också tilläggas att våra verk är försedda med en UPS (reservbatteri) som är avsett att kunna styra verket ur vind och stänga av det säkert även om ett strömavbrott inträffat i det fasta nätet. Alla dessa funktioner går att optimera i styrdatorn. Vi kommer i en framtid att tillhandahålla gratis programändringar i den takt vi utvecklar dessa verk och värden. Detta ger också möjlighet att i framtiden optimera för t.ex. specifika typer av rotorblad eller att justera funktion efter platsspecifika förutsättningar.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Funktion

Funktionsbeskrivning av Windon:s

vindkraftverkverk

Vi har vid ett tidigt stadium beslutat att arbeta med synkrona permanentmagnetsgeneratorer och det beror i första hand på att dessa har en stabilare drift och kräver betydligt mindre underhåll. De kräver dessutom ingen inkörning och uppmätning vid installation. Synkrona permanentmagnetsgeneratorer är dessutom helt tysta vilket beror på att dom inte innehåller en massa rörliga mekaniska delar och sist men inte minst är dom lågvarviga vilket minimerar förslitningen, Windons generator snurrar 1/20 del av vad en asynkron generator med växellåda gör. Vi börjar med att generera ström från generatorn som leds i en frihängande kabel i tornet. Denna ström är nu 3-faser och har en volt på mellan 100V-500V och en ganska varierande Hz. Dessa tre faser går in i en Frekvensomriktare och där görs den om till DC. Därefter leds denna DC ström till vår kraftelektronik som består av 1 st Frekvensomriktare. Denna kraftelektronik tar hand om strömmen och fasar in den på nätet i 400V 50Hz. Alternativa nätströmar som vi kan leverera är (240V 50Hz, 110V 60Hz, 500V 50Hz, 600V 50Hz) Mellan kraftelektroniken och generatorn har vi vårt styrskåp som sköter hela verket och är själva "hjärnan" i funktionen. Det innehåller alla komponenter för att se vad vi har för effekt, volt, vind, riktning, nätdrift mm. Kort sagt så styr det verket och talar om när det ska vara i vind och hur mycket.
En liten vindkraftspark med 3 x 20kW vindkraftverk i södra Italien

Självdiagnostiserande dator

Styrdatorn kontrollerar kontinuerligt att alla givare fungerar som de ska; vindgivare, voltgivare, vindriktning, åskskyddsgivare, fasföljdsgivare, strömavbrottsgivare och realtidseffektmätare. Om någon av dessa inte levererar ett värde som är logiskt för tillfället så stängs verket omedelbart ner och varningslampan tänds. Följande lista är ex. på fel som kan genereras och utläsas i styrdatorns display (samtliga kräver manuell uppstart efter åtgärd) Fasfel. Om faserna har vänds fel. L1 L2 L3 Strömavbrott och/eller kabelbrott (för att skydda personal som jobbar med elnätet) Åskskydd förbrukat Övervolt (Volt som överstiger maxvärde för verket) Vindmätare trasig Voltmätare trasig Vindflöjel trasig Tornmotor trasig Jordfel i nätägarens nät Felaktigt motstånd i kabel till nätet (kan inträffa efter åsknedslag) Överström Övervarv Övertemperatur Lista på tillfällen då styrdatorn stänger av verket men som automatiskt startar upp det igen när förhållandena har förändrats; När vinden är så låg att verket inte orkar generera ström (ca 1m/s) När vinden är så hög att det är fara för utrustning och omgivning (ca 22m/s) Strömavbrott eller fasfel Övriga egenskaper på styrdatorn; Verket startar när vinden överstiger 2.5m/s men stänger inte av sig innan vinden understiger 1m/s. Verket måste givetvis (Flöjla) gå ur vind när vindhastigheten blir högre än vad generatorn klarar av att producera. Windon har då en unik funktion som kommer att vrida ur verket steglöst beroende på vilken effekt som tas ut ur generatorn. Vi mäter effekt i realtid och av det mätvärdet ser vi till att verket alltid försöker hålla sig i en vinkel som ger maximal effekt. Vi har verket i vind tills vi kommer upp i nominell vind och när vinden sen blir starkare så kommer vi vrida verket steglöst ur vind med målsättningen att hålla nominell effekt tills vinden är så hör att verket stänger av sig. (ca 22m/s) Styrdatorn ser också till att generatorhuset bara kan snurra maximalt 2 varv åt vartdera håll, detta för att undvika kabelbrott. När verket snurrat 2 varv återställs det till dess noll-position (gäller ej 2kW modellen som har släpskor). Det bör också tilläggas att våra verk är försedda med en UPS (reservbatteri) som är avsett att kunna styra verket ur vind och stänga av det säkert även om ett strömavbrott inträffat i det fasta nätet. Alla dessa funktioner går att optimera i styrdatorn. Vi kommer i en framtid att tillhandahålla gratis programändringar i den takt vi utvecklar dessa verk och värden. Detta ger också möjlighet att i framtiden optimera för t.ex. specifika typer av rotorblad eller att justera funktion efter platsspecifika förutsättningar.