Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Effeltbehov

Effektbehov

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett vindkraftverk. Här kommer vi att gå in lite djupare på vad som gör ett verk effektivt. Vi kommer också att visa på hur man beräknar ett vindkraftverks effekt och hur detta lätt kan bli fel.

Hur väljer jag ett vindkraftverk som passar mig?

Det kan vara svårt men det första man ska titta på är vad man är ute efter och hur stor del av sin årsförbrukning man vill producera. Dom allra flesta vill ha ett verk som täcker sin årsförbrukning och det visar sig när man räknar på förtjänsten att det ger en bra avkastning. Man bör dock tänka på att man i detta läge kan unna sig lite lyx som man tidigare inte haft på grund av elkostnad. Kanske du vill värma upp ditt garage med en värmeväxlare eller ett elelement? Du kanske vill kyla av ditt sovrum under de varmaste sommardagarna? Eller, du kanske har planer på att installera golvvärme i källaren? Ovanstående parametrar påverkar storleken på ditt verk så du gör klokt i att fundera över din uppskattade framtida förbrukning eftersom din investering ska hålla sig i 20 år framöver.

Hitta en leverantör som man tror på.

Det kan tyckas konstigt att vi på Windon talar om hur man hittar en bra leverantör, läser du detta så har du troligen redan gjort det =) Anledningen till detta är att vi får många samtal som handlar om människor som har handlat vindkraftverk för stora pengar i tron om att dom ska göra sig själva och miljön en tjänst, tyvärr visar det sig inte alltid vara så enkelt. Det är ingen skillnad på denna bransch mot andra branscher och det är gott om lycksökare och oseriösa handlare. Man kan givetvis aldrig vara säker på att den leverantör man väljer är rätt och kommer att ställa upp i alla år som ett vindkraftverk ska fungera, man kan dock försöka undvika dom mindre seriösa. Vi har idag ett bra media för detta och det är internet, sök på "vindkraftverk haveri" och andra liknande sökord för att få fram vad folk skriver, sök givetvis på tilltänkt handlare/tillverkares namn så kan man alltid läsa hur deras kunder reagerat och hur dom anser att dom blivit behandlade. Givetvis kommer du bara hitta missnöjen och det beror på att en nöjd kund inte gör sig hörd. Vindkraftverk är så komplexa att det vore konstigt om de inte går sönder ibland men det är just när dom går sönder som man brukar märka skillnad på en seriös leverantör med ansvar eller en skojare som inte vill veta av problemen. Det är en stor investering så det är värt att lägga några timmar på att hitta rätt leverantör.

Hur mycket effekt levererar ett verk?

Det här är en klurig fråga som inte är helt lätt att svara på. Det enda helt tillförlitliga sättet att se vad ett verk kommer att generera är att sätta upp det och mäta! Det är mycket svårt att gissa sig till vilken effekt ditt vindkraftverk kommer att leverera. För att göra det ännu svårare, så har alla vindkraftsleverantörer en egen uppfattning om hur dessa värden ska användas. Man kan dock med hjälp av en grundlig vindmätning och en konstantvind/effekt tabell från tillverkaren göra en ganska bra bedömning av vad ett verk kommer att leverera på ett år, man bör dock inte räkna värden som överstiger nominell vind som 100% med tanke på att det är få tillverkare som klarar av att leverera 100% i vindar över nominell vind. Det finns en obestridlig huvudregel som gäller alla vindkraftverk; Ju större rotor, desto bättre effekt i förhållande till vindhastigheten. Ex 1: Om man jämför 2 st verk och det ena verket är på 10kW och det andra är på 20kW och båda har lika stor rotor så kommer dessa att leverera exakt lika mycket energi till dess att vinden kommer upp i det lilla verkets nominella effekt (t.ex. 10m/s). Därefter kommer 20kW att passera i effekt när vinden ökar ytterligare. Man kan ganska snabbt förstå att det stora verket av dessa 2 inte kommer att kunna leverera dubbelt så mycket energin som det lilla gör, i varje fall inte i vårt klimat. Alltså, skenet kan bedra. Bara för att verket har en hög toppeffekt så behöver det inte leverera mer effekt. Ex 2: Vi har 2 verk och dessa är på samma nominella effekt. Det ena verket har en rotor på 6m och det andra har en på 8m. Om nu tillverkaren påstår att dessa kommer att leverera lika mycket så är det en mycket vag sanning. Om nu verket med 8m rotorn når sin toppeffekt vid 10m/s så kommer den med 6m rotor att nå sin toppeffekt vid 12m/s och då kan man ganska snabbt räkna ut att verket med 8m rotorn är betydligt effektivare.

Vad är genomsnittsvind?

Leverantörer har ofta listor där man redovisar vad verket genererar i olika vindhastigheter. Som konsument ligger det nära till hands att man ska jämföra dessa med den genomsnittsvind man har där verket ska placeras för att få fram årsproduktionen. Detta stämmer inte heller så bra med verkligheten (kan vara ett riktvärde men inte mer). Vi ska här visa varför det är orimligt. Scenariot är att du sätter upp en vindmätare på 2 olika platser. Den ena platsen har en ganska jämn vind och på den andra platsen är det ganska varierande med höga vindar ibland och nästan inga vindar där i mellan. Båda platserna har en genomsnittsvind på 7m/s. Ex 1 365dagar på ett år 182 dagar med 4m/s (10kW verk ger ca 4000kwt på dessa dagar tillsammans) 183 dagar med 10m/s (10 kW verk ger ca 45000kwt på dessa dagar tillsammans) Detta ger ett genomsnitt på 7m/s på ett år I detta fall kommer ett 10kW verk att generera 49000kWt på ett år. Ex 2 365dagar på ett år 182 dagar med 6m/s (10kW ger ca 9500kwt på dessa dagar) 183 dagar med 8m/s(10kW ger ca 22500kwt på dessa dagar) Detta ger ett genomsnitt på 7m/s på ett år I detta fall kommer ett 10kW verk att generera 32000kWt på ett år. Som du ser skiljer det 17000kWt på dessa exempel trots att båda platserna har samma årliga genomsnittsvind. Prova gärna att räkna själva när du hittar en vind/kW tabell hos någon tillverkare. De tabeller som Windon tillhandahåller är beräknade på en konstant vind. Så är det naturligtvis inte i verkligheten, men det ger ändå ett teoretiskt värde. Har man ett bra vindmätningsunderlag på 1år så kan med denna tabell få fram ett mycket bra underlag för kommande produktion. Man bör tänka på att vindar som är störda av omgivning i form av hus och skog kan vara så turbulenta att produktionen kan sjunker till hälften i extrema fall. Tror du att du kommer få ut 25000kWt ur en maskin så är nog sanningen närmare 15000kWt, och tror du du kommer få ut 18000kWt så är förmodligen sanningen närmare 8000kwt. Turbelens gör mer skada på produktion än vad man kan tro.

Vad har vi försökt att säga med dessa olika exempel?

Jo, det vi vill säga är att alla värden och tabeller är att betrakta som riktvärden och man ska inte räkna med att dessa stämmer till fullo i verkligheten. Det här bör du såklart ta hänsyn till när du jämför olika vindkraftverk och effekter. Du måste gå lite på "magkänslan" och försöka jämföra faktablad och mått. Om nu en tillverkare påstår att deras verk producerar 30 000kWt och deras rotor är 6.5m och den andra tillverkaren säger att deras verk producerar 20 000kWt med en rotor på 7.5m så är det ju ganska uppenbart att någon av dom har fel! Givetvis kan verkningsgrad på vingar och motstånd i växellådor/omriktare spela en viss roll men det är mycket små marginella skillnader totalt sett.

Vindkraft / Effeltbehov

Effektbehov

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett vindkraftverk. Här kommer vi att gå in lite djupare på vad som gör ett verk effektivt. Vi kommer också att visa på hur man beräknar ett vindkraftverks effekt och hur detta lätt kan bli fel.

Hur väljer jag ett vindkraftverk som passar mig?

Det kan vara svårt men det första man ska titta på är vad man är ute efter och hur stor del av sin årsförbrukning man vill producera. Dom allra flesta vill ha ett verk som täcker sin årsförbrukning och det visar sig när man räknar på förtjänsten att det ger en bra avkastning. Man bör dock tänka på att man i detta läge kan unna sig lite lyx som man tidigare inte haft på grund av elkostnad. Kanske du vill värma upp ditt garage med en värmeväxlare eller ett elelement? Du kanske vill kyla av ditt sovrum under de varmaste sommardagarna? Eller, du kanske har planer på att installera golvvärme i källaren? Ovanstående parametrar påverkar storleken på ditt verk så du gör klokt i att fundera över din uppskattade framtida förbrukning eftersom din investering ska hålla sig i 20 år framöver.

Hitta en leverantör som man tror på.

Det kan tyckas konstigt att vi på Windon talar om hur man hittar en bra leverantör, läser du detta så har du troligen redan gjort det =) Anledningen till detta är att vi får många samtal som handlar om människor som har handlat vindkraftverk för stora pengar i tron om att dom ska göra sig själva och miljön en tjänst, tyvärr visar det sig inte alltid vara så enkelt. Det är ingen skillnad på denna bransch mot andra branscher och det är gott om lycksökare och oseriösa handlare. Man kan givetvis aldrig vara säker på att den leverantör man väljer är rätt och kommer att ställa upp i alla år som ett vindkraftverk ska fungera, man kan dock försöka undvika dom mindre seriösa. Vi har idag ett bra media för detta och det är internet, sök på "vindkraftverk haveri" och andra liknande sökord för att få fram vad folk skriver, sök givetvis på tilltänkt handlare/tillverkares namn så kan man alltid läsa hur deras kunder reagerat och hur dom anser att dom blivit behandlade. Givetvis kommer du bara hitta missnöjen och det beror på att en nöjd kund inte gör sig hörd. Vindkraftverk är så komplexa att det vore konstigt om de inte går sönder ibland men det är just när dom går sönder som man brukar märka skillnad på en seriös leverantör med ansvar eller en skojare som inte vill veta av problemen. Det är en stor investering så det är värt att lägga några timmar på att hitta rätt leverantör.

Hur mycket effekt levererar ett verk?

Det här är en klurig fråga som inte är helt lätt att svara på. Det enda helt tillförlitliga sättet att se vad ett verk kommer att generera är att sätta upp det och mäta! Det är mycket svårt att gissa sig till vilken effekt ditt vindkraftverk kommer att leverera. För att göra det ännu svårare, så har alla vindkraftsleverantörer en egen uppfattning om hur dessa värden ska användas. Man kan dock med hjälp av en grundlig vindmätning och en konstantvind/effekt tabell från tillverkaren göra en ganska bra bedömning av vad ett verk kommer att leverera på ett år, man bör dock inte räkna värden som överstiger nominell vind som 100% med tanke på att det är få tillverkare som klarar av att leverera 100% i vindar över nominell vind. Det finns en obestridlig huvudregel som gäller alla vindkraftverk; Ju större rotor, desto bättre effekt i förhållande till vindhastigheten. Ex 1: Om man jämför 2 st verk och det ena verket är på 10kW och det andra är på 20kW och båda har lika stor rotor så kommer dessa att leverera exakt lika mycket energi till dess att vinden kommer upp i det lilla verkets nominella effekt (t.ex. 10m/s). Därefter kommer 20kW att passera i effekt när vinden ökar ytterligare. Man kan ganska snabbt förstå att det stora verket av dessa 2 inte kommer att kunna leverera dubbelt så mycket energin som det lilla gör, i varje fall inte i vårt klimat. Alltså, skenet kan bedra. Bara för att verket har en hög toppeffekt så behöver det inte leverera mer effekt. Ex 2: Vi har 2 verk och dessa är på samma nominella effekt. Det ena verket har en rotor på 6m och det andra har en på 8m. Om nu tillverkaren påstår att dessa kommer att leverera lika mycket så är det en mycket vag sanning. Om nu verket med 8m rotorn når sin toppeffekt vid 10m/s så kommer den med 6m rotor att nå sin toppeffekt vid 12m/s och då kan man ganska snabbt räkna ut att verket med 8m rotorn är betydligt effektivare.

Vad är genomsnittsvind?

Leverantörer har ofta listor där man redovisar vad verket genererar i olika vindhastigheter. Som konsument ligger det nära till hands att man ska jämföra dessa med den genomsnittsvind man har där verket ska placeras för att få fram årsproduktionen. Detta stämmer inte heller så bra med verkligheten (kan vara ett riktvärde men inte mer). Vi ska här visa varför det är orimligt. Scenariot är att du sätter upp en vindmätare på 2 olika platser. Den ena platsen har en ganska jämn vind och på den andra platsen är det ganska varierande med höga vindar ibland och nästan inga vindar där i mellan. Båda platserna har en genomsnittsvind på 7m/s. Ex 1 365dagar på ett år 182 dagar med 4m/s (10kW verk ger ca 4000kwt på dessa dagar tillsammans) 183 dagar med 10m/s (10 kW verk ger ca 45000kwt på dessa dagar tillsammans) Detta ger ett genomsnitt på 7m/s på ett år I detta fall kommer ett 10kW verk att generera 49000kWt på ett år. Ex 2 365dagar på ett år 182 dagar med 6m/s (10kW ger ca 9500kwt på dessa dagar) 183 dagar med 8m/s(10kW ger ca 22500kwt på dessa dagar) Detta ger ett genomsnitt på 7m/s på ett år I detta fall kommer ett 10kW verk att generera 32000kWt på ett år. Som du ser skiljer det 17000kWt på dessa exempel trots att båda platserna har samma årliga genomsnittsvind. Prova gärna att räkna själva när du hittar en vind/kW tabell hos någon tillverkare. De tabeller som Windon tillhandahåller är beräknade på en konstant vind. Så är det naturligtvis inte i verkligheten, men det ger ändå ett teoretiskt värde. Har man ett bra vindmätningsunderlag på 1år så kan med denna tabell få fram ett mycket bra underlag för kommande produktion. Man bör tänka på att vindar som är störda av omgivning i form av hus och skog kan vara så turbulenta att produktionen kan sjunker till hälften i extrema fall. Tror du att du kommer få ut 25000kWt ur en maskin så är nog sanningen närmare 15000kWt, och tror du du kommer få ut 18000kWt så är förmodligen sanningen närmare 8000kwt. Turbelens gör mer skada på produktion än vad man kan tro.

Vad har vi försökt att säga med dessa olika exempel?

Jo, det vi vill säga är att alla värden och tabeller är att betrakta som riktvärden och man ska inte räkna med att dessa stämmer till fullo i verkligheten. Det här bör du såklart ta hänsyn till när du jämför olika vindkraftverk och effekter. Du måste gå lite på "magkänslan" och försöka jämföra faktablad och mått. Om nu en tillverkare påstår att deras verk producerar 30 000kWt och deras rotor är 6.5m och den andra tillverkaren säger att deras verk producerar 20 000kWt med en rotor på 7.5m så är det ju ganska uppenbart att någon av dom har fel! Givetvis kan verkningsgrad på vingar och motstånd i växellådor/omriktare spela en viss roll men det är mycket små marginella skillnader totalt sett.
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / Effeltbehov

Effektbehov

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man väljer ett vindkraftverk. Här kommer vi att gå in lite djupare på vad som gör ett verk effektivt. Vi kommer också att visa på hur man beräknar ett vindkraftverks effekt och hur detta lätt kan bli fel.

Hur väljer jag ett vindkraftverk

som passar mig?

Det kan vara svårt men det första man ska titta på är vad man är ute efter och hur stor del av sin årsförbrukning man vill producera. Dom allra flesta vill ha ett verk som täcker sin årsförbrukning och det visar sig när man räknar på förtjänsten att det ger en bra avkastning. Man bör dock tänka på att man i detta läge kan unna sig lite lyx som man tidigare inte haft på grund av elkostnad. Kanske du vill värma upp ditt garage med en värmeväxlare eller ett elelement? Du kanske vill kyla av ditt sovrum under de varmaste sommardagarna? Eller, du kanske har planer på att installera golvvärme i källaren? Ovanstående parametrar påverkar storleken på ditt verk så du gör klokt i att fundera över din uppskattade framtida förbrukning eftersom din investering ska hålla sig i 20 år framöver.

Hitta en leverantör som man tror

på.

Det kan tyckas konstigt att vi på Windon talar om hur man hittar en bra leverantör, läser du detta så har du troligen redan gjort det =) Anledningen till detta är att vi får många samtal som handlar om människor som har handlat vindkraftverk för stora pengar i tron om att dom ska göra sig själva och miljön en tjänst, tyvärr visar det sig inte alltid vara så enkelt. Det är ingen skillnad på denna bransch mot andra branscher och det är gott om lycksökare och oseriösa handlare. Man kan givetvis aldrig vara säker på att den leverantör man väljer är rätt och kommer att ställa upp i alla år som ett vindkraftverk ska fungera, man kan dock försöka undvika dom mindre seriösa. Vi har idag ett bra media för detta och det är internet, sök på "vindkraftverk haveri" och andra liknande sökord för att få fram vad folk skriver, sök givetvis på tilltänkt handlare/tillverkares namn så kan man alltid läsa hur deras kunder reagerat och hur dom anser att dom blivit behandlade. Givetvis kommer du bara hitta missnöjen och det beror på att en nöjd kund inte gör sig hörd. Vindkraftverk är så komplexa att det vore konstigt om de inte går sönder ibland men det är just när dom går sönder som man brukar märka skillnad på en seriös leverantör med ansvar eller en skojare som inte vill veta av problemen. Det är en stor investering så det är värt att lägga några timmar på att hitta rätt leverantör.

Hur mycket effekt levererar ett

verk?

Det här är en klurig fråga som inte är helt lätt att svara på. Det enda helt tillförlitliga sättet att se vad ett verk kommer att generera är att sätta upp det och mäta! Det är mycket svårt att gissa sig till vilken effekt ditt vindkraftverk kommer att leverera. För att göra det ännu svårare, så har alla vindkraftsleverantörer en egen uppfattning om hur dessa värden ska användas. Man kan dock med hjälp av en grundlig vindmätning och en konstantvind/effekt tabell från tillverkaren göra en ganska bra bedömning av vad ett verk kommer att leverera på ett år, man bör dock inte räkna värden som överstiger nominell vind som 100% med tanke på att det är få tillverkare som klarar av att leverera 100% i vindar över nominell vind. Det finns en obestridlig huvudregel som gäller alla vindkraftverk; Ju större rotor, desto bättre effekt i förhållande till vindhastigheten. Ex 1: Om man jämför 2 st verk och det ena verket är på 10kW och det andra är på 20kW och båda har lika stor rotor så kommer dessa att leverera exakt lika mycket energi till dess att vinden kommer upp i det lilla verkets nominella effekt (t.ex. 10m/s). Därefter kommer 20kW att passera i effekt när vinden ökar ytterligare. Man kan ganska snabbt förstå att det stora verket av dessa 2 inte kommer att kunna leverera dubbelt så mycket energin som det lilla gör, i varje fall inte i vårt klimat. Alltså, skenet kan bedra. Bara för att verket har en hög toppeffekt så behöver det inte leverera mer effekt. Ex 2: Vi har 2 verk och dessa är på samma nominella effekt. Det ena verket har en rotor på 6m och det andra har en på 8m. Om nu tillverkaren påstår att dessa kommer att leverera lika mycket så är det en mycket vag sanning. Om nu verket med 8m rotorn når sin toppeffekt vid 10m/s så kommer den med 6m rotor att nå sin toppeffekt vid 12m/s och då kan man ganska snabbt räkna ut att verket med 8m rotorn är betydligt effektivare.

Vad är genomsnittsvind?

Leverantörer har ofta listor där man redovisar vad verket genererar i olika vindhastigheter. Som konsument ligger det nära till hands att man ska jämföra dessa med den genomsnittsvind man har där verket ska placeras för att få fram årsproduktionen. Detta stämmer inte heller så bra med verkligheten (kan vara ett riktvärde men inte mer). Vi ska här visa varför det är orimligt. Scenariot är att du sätter upp en vindmätare på 2 olika platser. Den ena platsen har en ganska jämn vind och på den andra platsen är det ganska varierande med höga vindar ibland och nästan inga vindar där i mellan. Båda platserna har en genomsnittsvind på 7m/s. Ex 1 365dagar på ett år 182 dagar med 4m/s (10kW verk ger ca 4000kwt på dessa dagar tillsammans) 183 dagar med 10m/s (10 kW verk ger ca 45000kwt på dessa dagar tillsammans) Detta ger ett genomsnitt på 7m/s på ett år I detta fall kommer ett 10kW verk att generera 49000kWt på ett år. Ex 2 365dagar på ett år 182 dagar med 6m/s (10kW ger ca 9500kwt på dessa dagar) 183 dagar med 8m/s(10kW ger ca 22500kwt på dessa dagar) Detta ger ett genomsnitt på 7m/s på ett år I detta fall kommer ett 10kW verk att generera 32000kWt på ett år. Som du ser skiljer det 17000kWt på dessa exempel trots att båda platserna har samma årliga genomsnittsvind. Prova gärna att räkna själva när du hittar en vind/kW tabell hos någon tillverkare. De tabeller som Windon tillhandahåller är beräknade på en konstant vind. Så är det naturligtvis inte i verkligheten, men det ger ändå ett teoretiskt värde. Har man ett bra vindmätningsunderlag på 1år så kan med denna tabell få fram ett mycket bra underlag för kommande produktion. Man bör tänka på att vindar som är störda av omgivning i form av hus och skog kan vara så turbulenta att produktionen kan sjunker till hälften i extrema fall. Tror du att du kommer få ut 25000kWt ur en maskin så är nog sanningen närmare 15000kWt, och tror du du kommer få ut 18000kWt så är förmodligen sanningen närmare 8000kwt. Turbelens gör mer skada på produktion än vad man kan tro.

Vad har vi försökt att säga med dessa olika exempel?

Jo, det vi vill säga är att alla värden och tabeller är att betrakta som riktvärden och man ska inte räkna med att dessa stämmer till fullo i verkligheten. Det här bör du såklart ta hänsyn till när du jämför olika vindkraftverk och effekter. Du måste gå lite på "magkänslan" och försöka jämföra faktablad och mått. Om nu en tillverkare påstår att deras verk producerar 30 000kWt och deras rotor är 6.5m och den andra tillverkaren säger att deras verk producerar 20 000kWt med en rotor på 7.5m så är det ju ganska uppenbart att någon av dom har fel! Givetvis kan verkningsgrad på vingar och motstånd i växellådor/omriktare spela en viss roll men det är mycket små marginella skillnader totalt sett.