Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / 20kW

20kW vindkraftverksanläggning

Ett vindkraftverk för lantbruket eller det lilla företaget. Detta verk passar för de som gör av med lite mer energi än ett traditionellt hushåll, pris kontra effekt är mycket gynnsamt.

Kort om anläggningen

Tornhöjd är 18, 24 eller 30 meter. Vingspannet är 10 eller 12 meter. Det finns 2 st tornmodeller, fristående eller hydraultorn, Hydraultorn går idag bara få i längden 18m. Det sitter en Hydraulpump i Generatorhuset som styr tornrörelse, tornbroms och generatorbroms.

Nytt styrskåp löser överproduktion

Vi har fått många förfrågningar på om vi kan styra om energi till elpatron eller luftvärmare, nu har vi styrskåpet som löser det vilket kortfattat betyder att man kan undvika att ge bort överskottsenergi som idag går ut på nätet. Vi har tagit fram ett litet styrskåp som man enkelt kan installera för att utnyttja energin dom dagar man har en hög produktion. Givetvis ställer det krav på att man har någon typ av värmekälla där man kan ta hand om detta överskott. Kanske ett luftvärmeelement för att värma garaget eller en elpatron för att värma sitt varmvatten?

Datorstyrd

Alla våra vindmöllor från 10-30kW styrs av en av oss framtagen PLC-applikation. Det finns givare för vindstyrka, vindriktning, varvtal, tornvridningsvinkel, Amp, Volt, moment och genererad effekt. Säkerhet och optimal energiupptagningsförmåga har varit ledord när vi utvecklat mjukvaran i denna dator. Om något fel skulle inträffa, t.ex. att vindgivaren går sönder stänger verket automatiskt av sig själv och varningslampan börjar blinka. Du kan då utläsa en felkod i datordisplayen och snabbt se vad som är fel. Våra verk är programmerade för att med hjälp av en "realtidseffektmätare" alltid försöka befinna sig så mycket i vind, så nominell effekt uppnås. Detta gör att verket försöker att uppnå max effektuttag ända upp till 22m/s.

Elektroniska omformare

Våra verk levereras med en ABB omformare som lämnar el på 3 faser. Omformarna innehåller en intelligent programvara som automatiskt fasar in den genererade strömmen till ditt elnät. Du ansluter kraftkabeln från ditt vindkraftverk på din sida av mätaren vilket leder till att ditt hus förbrukar elen från ditt vindkraftverk i 1:a hand, och om den energin inte räcker tas resten från elnätet.

Enkelt att montera

Masten kommer levererat till dig i sektioner som dras samman av en unik anordning inne i tornet, detta gör skarvar nästan osynliga. Vingarna monteras på ett rotorcentrum och själva generatorhuvudet bultas i tornet. Givarna monteras och ett antal strömkablar dras invändigt i tornet. Själva inkopplingen till elnätet kräver en behörig elektriker.

Vad leveransen innehåller

Generatorhus Glasfiber (Vitlackerad) Rotorcentrum (Varmgalvad) Rotorblad (Glasfiber) Noskon (Vit 5mm Plast) Vindhastighetsgivare (beröringsfri pulsgivare IP67) Vindriktingsgivare (beröringsfri magnetvinkelgivare IP67) Elkabel från generator till kontrollskåp (Maskin Skärmad) Ställning till styrskåp (Varmgalvad) Styrskåp innehållande all elektronik (Ugnslackad) Dump laster (Rostfria) Etc....

Vad ingår inte

Torn eller fäste för vindkraftverket beställs separat efter det behov som du har. Förutom entreprenadarbete och material som åtgår till det så ingår inte själva el-kabeln från vindkraftsverkets inkopplingsskåp och ditt elskåp - detta beställs separat i avsedd längd. Du behöver tillgång till vanliga verktyg som t.ex. skruvmejslar, fasta nycklar, etc. Du måste också söka tillstånd av din elnätägare samt ordna med bygglov från din kommun.

Leverans

Leveranstiden är c:a 15-18 veckor från produktionsstart. Vid kontraktskrivande erlägger du 50% av köpesumman, resterande 50% erläggs innan leverans från Windon AB. Givetvis så kan specialgjorda mast och takfästen levereras innan slutleverans för att du ska kunna förbereda för att snabbare få upp ditt vindkraftverk.

Drift & underhåll

Alla Windons vindkraftverk är konstruerade så att ett minimum av underhåll krävs. Exempel på saker du bör göra med regelbundenhet är t.ex. okulär kontroll av vingblad så att de inte har utsatts för yttre skada samt kontrollera vajrarnas spänning. Torn levereras i varmgalvaniserat stål. Du kan välja att måla tornet i t.ex. vitt, men du kommer då naturligtvis att få lite mer underhåll. Det är viktigt att du tänker på att inte all färg fäster på en varmgalvaniserad yta - tala med din färghandlare! Som kund hos Windon får du under hela din anläggnings livstid tillgång till gratis mjukvaruuppdateringar av datorn i stryrskåpet och till mjukvaran i din omformare. (Porto kan tillkomma)
Alla priser ex moms, ex frakt

Vindkraft / 20kW

20kW vindkraftverksanläggning

Ett vindkraftverk för lantbruket eller det lilla företaget. Detta verk passar för de som gör av med lite mer energi än ett traditionellt hushåll, pris kontra effekt är mycket gynnsamt.

Kort om anläggningen

Tornhöjd är 18, 24 eller 30 meter. Vingspannet är 10 eller 12 meter. Det finns 2 st tornmodeller, fristående eller hydraultorn, Hydraultorn går idag bara få i längden 18m. Det sitter en Hydraulpump i Generatorhuset som styr tornrörelse, tornbroms och generatorbroms.

Nytt styrskåp löser överproduktion

Vi har fått många förfrågningar på om vi kan styra om energi till elpatron eller luftvärmare, nu har vi styrskåpet som löser det vilket kortfattat betyder att man kan undvika att ge bort överskottsenergi som idag går ut på nätet. Vi har tagit fram ett litet styrskåp som man enkelt kan installera för att utnyttja energin dom dagar man har en hög produktion. Givetvis ställer det krav på att man har någon typ av värmekälla där man kan ta hand om detta överskott. Kanske ett luftvärmeelement för att värma garaget eller en elpatron för att värma sitt varmvatten?

Datorstyrd

Alla våra vindmöllor från 10-30kW styrs av en av oss framtagen PLC- applikation. Det finns givare för vindstyrka, vindriktning, varvtal, tornvridningsvinkel, Amp, Volt, moment och genererad effekt. Säkerhet och optimal energiupptagningsförmåga har varit ledord när vi utvecklat mjukvaran i denna dator. Om något fel skulle inträffa, t.ex. att vindgivaren går sönder stänger verket automatiskt av sig själv och varningslampan börjar blinka. Du kan då utläsa en felkod i datordisplayen och snabbt se vad som är fel. Våra verk är programmerade för att med hjälp av en "realtidseffektmätare" alltid försöka befinna sig så mycket i vind, så nominell effekt uppnås. Detta gör att verket försöker att uppnå max effektuttag ända upp till 22m/s.

Elektroniska omformare

Våra verk levereras med en ABB omformare som lämnar el på 3 faser. Omformarna innehåller en intelligent programvara som automatiskt fasar in den genererade strömmen till ditt elnät. Du ansluter kraftkabeln från ditt vindkraftverk på din sida av mätaren vilket leder till att ditt hus förbrukar elen från ditt vindkraftverk i 1:a hand, och om den energin inte räcker tas resten från elnätet.

Enkelt att montera

Masten kommer levererat till dig i sektioner som dras samman av en unik anordning inne i tornet, detta gör skarvar nästan osynliga. Vingarna monteras på ett rotorcentrum och själva generatorhuvudet bultas i tornet. Givarna monteras och ett antal strömkablar dras invändigt i tornet. Själva inkopplingen till elnätet kräver en behörig elektriker.

Vad leveransen innehåller

Generatorhus Glasfiber (Vitlackerad) Rotorcentrum (Varmgalvad) Rotorblad (Glasfiber) Noskon (Vit 5mm Plast) Vindhastighetsgivare (beröringsfri pulsgivare IP67) Vindriktingsgivare (beröringsfri magnetvinkelgivare IP67) Elkabel från generator till kontrollskåp (Maskin Skärmad) Ställning till styrskåp (Varmgalvad) Styrskåp innehållande all elektronik (Ugnslackad) Dump laster (Rostfria) Etc....

Vad ingår inte

Torn eller fäste för vindkraftverket beställs separat efter det behov som du har. Förutom entreprenadarbete och material som åtgår till det så ingår inte själva el-kabeln från vindkraftsverkets inkopplingsskåp och ditt elskåp - detta beställs separat i avsedd längd. Du behöver tillgång till vanliga verktyg som t.ex. skruvmejslar, fasta nycklar, etc. Du måste också söka tillstånd av din elnätägare samt ordna med bygglov från din kommun.

Leverans

Leveranstiden är c:a 15-18 veckor från produktionsstart. Vid kontraktskrivande erlägger du 50% av köpesumman, resterande 50% erläggs innan leverans från Windon AB. Givetvis så kan specialgjorda mast och takfästen levereras innan slutleverans för att du ska kunna förbereda för att snabbare få upp ditt vindkraftverk.

Drift & underhåll

Alla Windons vindkraftverk är konstruerade så att ett minimum av underhåll krävs. Exempel på saker du bör göra med regelbundenhet är t.ex. okulär kontroll av vingblad så att de inte har utsatts för yttre skada samt kontrollera vajrarnas spänning. Torn levereras i varmgalvaniserat stål. Du kan välja att måla tornet i t.ex. vitt, men du kommer då naturligtvis att få lite mer underhåll. Det är viktigt att du tänker på att inte all färg fäster på en varmgalvaniserad yta - tala med din färghandlare! Som kund hos Windon får du under hela din anläggnings livstid tillgång till gratis mjukvaruuppdateringar av datorn i stryrskåpet och till mjukvaran i din omformare. (Porto kan tillkomma)
Alla priser ex moms, ex frakt
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Vindkraft / 20kW

20kW vindkraftverksanläggning

Ett vindkraftverk för lantbruket eller det lilla företaget. Detta verk passar för de som gör av med lite mer energi än ett traditionellt hushåll, pris kontra effekt är mycket gynnsamt.

Kort om anläggningen

Tornhöjd är 18, 24 eller 30 meter. Vingspannet är 10 eller 12 meter. Det finns 2 st tornmodeller, fristående eller hydraultorn, Hydraultorn går idag bara få i längden 18m. Det sitter en Hydraulpump i Generatorhuset som styr tornrörelse, tornbroms och generatorbroms.

Nytt styrskåp löser överproduktion

Vi har fått många förfrågningar på om vi kan styra om energi till elpatron eller luftvärmare, nu har vi styrskåpet som löser det vilket kortfattat betyder att man kan undvika att ge bort överskottsenergi som idag går ut på nätet. Vi har tagit fram ett litet styrskåp som man enkelt kan installera för att utnyttja energin dom dagar man har en hög produktion. Givetvis ställer det krav på att man har någon typ av värmekälla där man kan ta hand om detta överskott. Kanske ett luftvärmeelement för att värma garaget eller en elpatron för att värma sitt varmvatten?

Datorstyrd

Alla våra vindmöllor från 10-30kW styrs av en av oss framtagen PLC-applikation. Det finns givare för vindstyrka, vindriktning, varvtal, tornvridningsvinkel, Amp, Volt, moment och genererad effekt. Säkerhet och optimal energiupptagningsförmåga har varit ledord när vi utvecklat mjukvaran i denna dator. Om något fel skulle inträffa, t.ex. att vindgivaren går sönder stänger verket automatiskt av sig själv och varningslampan börjar blinka. Du kan då utläsa en felkod i datordisplayen och snabbt se vad som är fel. Våra verk är programmerade för att med hjälp av en "realtidseffektmätare" alltid försöka befinna sig så mycket i vind, så nominell effekt uppnås. Detta gör att verket försöker att uppnå max effektuttag ända upp till 22m/s.

Elektroniska omformare

Våra verk levereras med en ABB omformare som lämnar el på 3 faser. Omformarna innehåller en intelligent programvara som automatiskt fasar in den genererade strömmen till ditt elnät. Du ansluter kraftkabeln från ditt vindkraftverk på din sida av mätaren vilket leder till att ditt hus förbrukar elen från ditt vindkraftverk i 1:a hand, och om den energin inte räcker tas resten från elnätet.

Enkelt att montera

Masten kommer levererat till dig i sektioner som dras samman av en unik anordning inne i tornet, detta gör skarvar nästan osynliga. Vingarna monteras på ett rotorcentrum och själva generatorhuvudet bultas i tornet. Givarna monteras och ett antal strömkablar dras invändigt i tornet. Själva inkopplingen till elnätet kräver en behörig elektriker.

Vad leveransen innehåller

Generatorhus Glasfiber (Vitlackerad) Rotorcentrum (Varmgalvad) Rotorblad (Glasfiber) Noskon (Vit 5mm Plast) Vindhastighetsgivare (beröringsfri pulsgivare IP67) Vindriktingsgivare (beröringsfri magnetvinkelgivare IP67) Elkabel från generator till kontrollskåp (Maskin Skärmad) Ställning till styrskåp (Varmgalvad) Styrskåp innehållande all elektronik (Ugnslackad) Dump laster (Rostfria) Etc....

Vad ingår inte

Torn eller fäste för vindkraftverket beställs separat efter det behov som du har. Förutom entreprenadarbete och material som åtgår till det så ingår inte själva el- kabeln från vindkraftsverkets inkopplingsskåp och ditt elskåp - detta beställs separat i avsedd längd. Du behöver tillgång till vanliga verktyg som t.ex. skruvmejslar, fasta nycklar, etc. Du måste också söka tillstånd av din elnätägare samt ordna med bygglov från din kommun.

Leverans

Leveranstiden är c:a 15-18 veckor från produktionsstart. Vid kontraktskrivande erlägger du 50% av köpesumman, resterande 50% erläggs innan leverans från Windon AB. Givetvis så kan specialgjorda mast och takfästen levereras innan slutleverans för att du ska kunna förbereda för att snabbare få upp ditt vindkraftverk.

Drift & underhåll

Alla Windons vindkraftverk är konstruerade så att ett minimum av underhåll krävs. Exempel på saker du bör göra med regelbundenhet är t.ex. okulär kontroll av vingblad så att de inte har utsatts för yttre skada samt kontrollera vajrarnas spänning. Torn levereras i varmgalvaniserat stål. Du kan välja att måla tornet i t.ex. vitt, men du kommer då naturligtvis att få lite mer underhåll. Det är viktigt att du tänker på att inte all färg fäster på en varmgalvaniserad yta - tala med din färghandlare! Som kund hos Windon får du under hela din anläggnings livstid tillgång till gratis mjukvaruuppdateringar av datorn i stryrskåpet och till mjukvaran i din omformare. (Porto kan tillkomma)
Alla priser ex moms, ex frakt