Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Solinstrålning

Solenergi och solinstrålning

Solenergi kan man prata mycket om men vi ska dock inte fördjupa oss i teknikens värd alltför mycket vilket förmodligen bara skulle bli förvirrande. Vi ska dock försöka att lite förenklat förklara hur solenergi fungerar och vad du kan förvänta dig av en anläggning du har köpt.

Vad ger en solcellsanläggning i kWt?

En avgörande faktor är placering av solenergi. Med placering menar vi var man monterar modulerna och hur de är uppsatta. Tittar man på solens bana så färdas den från öst till väst, störst effekt ger solen mitt på dagen när den står från söder, därför är det logiskt att placera fasta paneler åt söder. Vi har ytterligare en sol-axel att ta hänsyn till och det är var i horisonten solen befinner sig, detta styrs av årstider och varierar från 10º-15º på sommaren till 70º-80º på vintern. En bra placering av en fast panel brukar vara ca 40grader åt söder. Windons solcellspneler har dock en unikt etsad yta på frontglaset som ökar kapaciteten avsevärt när solens strålar kommer i vinkel. Denna etsning gör att solens strålar absorberas istället för att studsa från solcellerna och tar då emot mer solenergi.

Solens effekt på jordytan?

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt. Solens stålning på jorden under en halvtimma ger så stor effekt att det skulle försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år, något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja och kol. I Sverige har vi mellan ca 1000-2000 soltimmar/år. Vi har i södra Sverige en effekt på ca 1000kWh/m² per år och i norr en effekt på ca 800kWt/m² per år. Med dessa siffror får man en ganska bra uppskattning av vad en solanläggning kan ge. Om man har en anläggning på 1000W i södra Sverige och den anläggningen är på ca 7m² så har den en potential att generera ca 4000kWt/år, med en verkningsgrad på panelerna som i vårt fall är ca 16% så skulle anläggningen producera ca 1100kWt/år + ca5% som vårt unika glas ökar prestandan med så blir det ca 1150kWt. Givetvis så ökar antalet soltimmar och effekt ju längre söder ut man kommer (vänder efter ekvatorn). Tittar man på effekt/m² och år i t.ex. centrala Italien så hamnar man på ca 1700-1800kWt/år och kvadratmeter vilket ger lite mer än här hos oss.

Olika Solceller

Vi på Windon AB är vana vid att sälja och hantera vindkraftverk och vet med det att det är få som har bra vindförutsättningar för att få ut önskad effekt och ändå färre som har möjligheten att sätta upp ett vindkraftverk på sin tomt. Solpaneler är lite enklare. Se till att inget skuggar panelerna så du kan vara säker på att få ut förväntad effekt under dygnets soltimmar. Solpaneler är möjligt att ha på vanliga villatomter & tak och ger då möjlighet för människor i tätbebyggda områden att producera elektricitet. Solpaneler är enklare rent tekniskt med tanke på att antalet rörliga delar är reducerade till inga, jämfört med vindkraft.

Bygglov, krävs det?

I de flesta fall krävs inget bygglov om man sätter panelerna på ett tak och de sitter i vinkel med taket utan att sticka upp. Måste man ha någon form av ställning för att vinkla upp panelerna så krävs det ofta bygglov, lika så om det gäller en fastighet som har mer än 2 hushåll. Men för att vara på den säkra sidan så ska du fråga byggnadskontoret i din kommun. Markställning av märket Windon kräver normalt inget bygglov.

Solinstrålning i procent i olika placeringar.

Här beskriver vi instrålningsprocent i montage i olika vinklar, här har vi inte tagit hänsyn till vilken typ av glas en panel har utan endast solstrålarnas strålningseffekt på ytan. Har man ett vanligt blankt glas kan man räkna med större förluster i dåliga lägen, med coatad yta förbättras det och med AR -glas får man lägst förluster, detta är dock ett mätvärde för de som måste installera i sämre läge.

Förtydligande av det som står på kuben.

Södervägg 72% Södertak 45 0 100% Sydvästvägg 67% Sydvästtak 45 0 95% Platt på tak 89% Sydostvägg 70% Sydosttak 45 0 96% Östervägg 58% Östertak 45 0 82%

Solenergi / Solinstrålning

Solenergi och solinstrålning

Solenergi kan man prata mycket om men vi ska dock inte fördjupa oss i teknikens värd alltför mycket vilket förmodligen bara skulle bli förvirrande. Vi ska dock försöka att lite förenklat förklara hur solenergi fungerar och vad du kan förvänta dig av en anläggning du har köpt.

Vad ger en solcellsanläggning i kWt?

En avgörande faktor är placering av solenergi. Med placering menar vi var man monterar modulerna och hur de är uppsatta. Tittar man på solens bana så färdas den från öst till väst, störst effekt ger solen mitt på dagen när den står från söder, därför är det logiskt att placera fasta paneler åt söder. Vi har ytterligare en sol-axel att ta hänsyn till och det är var i horisonten solen befinner sig, detta styrs av årstider och varierar från 10º-15º på sommaren till 70º-80º på vintern. En bra placering av en fast panel brukar vara ca 40grader åt söder. Windons solcellspneler har dock en unikt etsad yta på frontglaset som ökar kapaciteten avsevärt när solens strålar kommer i vinkel. Denna etsning gör att solens strålar absorberas istället för att studsa från solcellerna och tar då emot mer solenergi.

Solens effekt på jordytan?

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt. Solens stålning på jorden under en halvtimma ger så stor effekt att det skulle försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år, något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja och kol. I Sverige har vi mellan ca 1000-2000 soltimmar/år. Vi har i södra Sverige en effekt på ca 1000kWh/m² per år och i norr en effekt på ca 800kWt/m² per år. Med dessa siffror får man en ganska bra uppskattning av vad en solanläggning kan ge. Om man har en anläggning på 1000W i södra Sverige och den anläggningen är på ca 7m² så har den en potential att generera ca 4000kWt/år, med en verkningsgrad på panelerna som i vårt fall är ca 16% så skulle anläggningen producera ca 1100kWt/år + ca5% som vårt unika glas ökar prestandan med så blir det ca 1150kWt. Givetvis så ökar antalet soltimmar och effekt ju längre söder ut man kommer (vänder efter ekvatorn). Tittar man på effekt/m² och år i t.ex. centrala Italien så hamnar man på ca 1700-1800kWt/år och kvadratmeter vilket ger lite mer än här hos oss.

Olika Solceller

Vi på Windon AB är vana vid att sälja och hantera vindkraftverk och vet med det att det är få som har bra vindförutsättningar för att få ut önskad effekt och ändå färre som har möjligheten att sätta upp ett vindkraftverk på sin tomt. Solpaneler är lite enklare. Se till att inget skuggar panelerna så du kan vara säker på att få ut förväntad effekt under dygnets soltimmar. Solpaneler är möjligt att ha på vanliga villatomter & tak och ger då möjlighet för människor i tätbebyggda områden att producera elektricitet. Solpaneler är enklare rent tekniskt med tanke på att antalet rörliga delar är reducerade till inga, jämfört med vindkraft.

Bygglov, krävs det?

I de flesta fall krävs inget bygglov om man sätter panelerna på ett tak och de sitter i vinkel med taket utan att sticka upp. Måste man ha någon form av ställning för att vinkla upp panelerna så krävs det ofta bygglov, lika så om det gäller en fastighet som har mer än 2 hushåll. Men för att vara på den säkra sidan så ska du fråga byggnadskontoret i din kommun. Markställning av märket Windon kräver normalt inget bygglov.

Solinstrålning i procent i olika placeringar.

Här beskriver vi instrålningsprocent i montage i olika vinklar, här har vi inte tagit hänsyn till vilken typ av glas en panel har utan endast solstrålarnas strålningseffekt på ytan. Har man ett vanligt blankt glas kan man räkna med större förluster i dåliga lägen, med coatad yta förbättras det och med AR -glas får man lägst förluster, detta är dock ett mätvärde för de som måste installera i sämre läge.

Förtydligande av det som står på kuben.

Södervägg 72% Södertak 45 0 100% Sydvästvägg 67% Sydvästtak 45 0 95% Platt på tak 89% Sydostvägg 70% Sydosttak 45 0 96% Östervägg 58% Östertak 45 0 82%
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Solinstrålning

Solenergi och solinstrålning

Solenergi kan man prata mycket om men vi ska dock inte fördjupa oss i teknikens värd alltför mycket vilket förmodligen bara skulle bli förvirrande. Vi ska dock försöka att lite förenklat förklara hur solenergi fungerar och vad du kan förvänta dig av en anläggning du har köpt.

Vad ger en solcellsanläggning i

kWt?

En avgörande faktor är placering av solenergi. Med placering menar vi var man monterar modulerna och hur de är uppsatta. Tittar man på solens bana så färdas den från öst till väst, störst effekt ger solen mitt på dagen när den står från söder, därför är det logiskt att placera fasta paneler åt söder. Vi har ytterligare en sol-axel att ta hänsyn till och det är var i horisonten solen befinner sig, detta styrs av årstider och varierar från 10º-15º på sommaren till 70º-80º på vintern. En bra placering av en fast panel brukar vara ca 40grader åt söder. Windons solcellspneler har dock en unikt etsad yta på frontglaset som ökar kapaciteten avsevärt när solens strålar kommer i vinkel. Denna etsning gör att solens strålar absorberas istället för att studsa från solcellerna och tar då emot mer solenergi.

Solens effekt på jordytan?

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt. Solens stålning på jorden under en halvtimma ger så stor effekt att det skulle försörja jordens befolkning med elektricitet ett helt år, något att tänka på när man använder elektricitet från kärnkraft, olja och kol. I Sverige har vi mellan ca 1000-2000 soltimmar/år. Vi har i södra Sverige en effekt på ca 1000kWh/m² per år och i norr en effekt på ca 800kWt/m² per år. Med dessa siffror får man en ganska bra uppskattning av vad en solanläggning kan ge. Om man har en anläggning på 1000W i södra Sverige och den anläggningen är på ca 7m² så har den en potential att generera ca 4000kWt/år, med en verkningsgrad på panelerna som i vårt fall är ca 16% så skulle anläggningen producera ca 1100kWt/år + ca5% som vårt unika glas ökar prestandan med så blir det ca 1150kWt. Givetvis så ökar antalet soltimmar och effekt ju längre söder ut man kommer (vänder efter ekvatorn). Tittar man på effekt/m² och år i t.ex. centrala Italien så hamnar man på ca 1700-1800kWt/år och kvadratmeter vilket ger lite mer än här hos oss.

Olika Solceller

Vi på Windon AB är vana vid att sälja och hantera vindkraftverk och vet med det att det är få som har bra vindförutsättningar för att få ut önskad effekt och ändå färre som har möjligheten att sätta upp ett vindkraftverk på sin tomt. Solpaneler är lite enklare. Se till att inget skuggar panelerna så du kan vara säker på att få ut förväntad effekt under dygnets soltimmar. Solpaneler är möjligt att ha på vanliga villatomter & tak och ger då möjlighet för människor i tätbebyggda områden att producera elektricitet. Solpaneler är enklare rent tekniskt med tanke på att antalet rörliga delar är reducerade till inga, jämfört med vindkraft.

Bygglov, krävs det?

I de flesta fall krävs inget bygglov om man sätter panelerna på ett tak och de sitter i vinkel med taket utan att sticka upp. Måste man ha någon form av ställning för att vinkla upp panelerna så krävs det ofta bygglov, lika så om det gäller en fastighet som har mer än 2 hushåll. Men för att vara på den säkra sidan så ska du fråga byggnadskontoret i din kommun. Markställning av märket Windon kräver normalt inget bygglov.

Solinstrålning i procent i olika placeringar.

Här beskriver vi instrålningsprocent i montage i olika vinklar, här har vi inte tagit hänsyn till vilken typ av glas en panel har utan endast solstrålarnas strålningseffekt på ytan. Har man ett vanligt blankt glas kan man räkna med större förluster i dåliga lägen, med coatad yta förbättras det och med AR -glas får man lägst förluster, detta är dock ett mätvärde för de som måste installera i sämre läge.

Förtydligande av det som står på kuben.

Södervägg 72% Södertak 45 0 100% Sydvästvägg 67% Sydvästtak 45 0 95% Platt på tak 89% Sydostvägg 70% Sydosttak 45 0 96% Östervägg 58% Östertak 45 0 82%