Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Tillverkning

Produktion av solcellspanel.

Vår produktion av solceller har i många år utförs av Swemodule AB. Svenskt företag som har sitt säte i Glava, Värmland. Fabriken som producerar våra solceller var en av världens mest automatiserade fabriker för produktion av solcellspanel. Man har automatiserat lödning av både ribbon och kopplingsbox. Med denna automatisering får man mycket jämn kvalité på solcellspaneler och det begås få misstag, kvaliteten blir jämn, alla solcellspaneler blir i princip helt identiskt gjorda. På grund av en nerläggning av Swemodule har vi nu vart tvungen att hitta en ny partner som kan laminera och ramsätta våra solcellsmoduler. Så med hjälp av tidigare personal på Swemodule så hyr vi nu en produktionslina i norra Italien för att laminera och ram- sätta vår solcellsmodul, detta är naturligtvis lite mer omständigt på grund av avstånd till produktionen, men med hjälp personal som kan tänka sig att befinna sig längre tider i Italien samtidigt som vi använder frakter på tåg så har det fungerat över förväntan. Dock görs den stora delen av jobbet fortfarande i Sverige såsom material till ramar, lödningar, all order och inköp samt utveckling och konstruktion som ju är den viktigaste delen i detta arbete. Swemodule startade tillverkning av solcellspanel 2003 vilket innebär att dom solceller vi idag levererar har bekänt färg i över 13 år, vi har dessutom solcellspaneler installerade från starten tills idag, det är få producenter som kan visa på verkliga installationer som varit med så länge. Materialvalet i vår solcellspanel är idag detsamma som tidigare med några små förbättringar och vi har inte sparat in pengar på att sänka materialkvaliteten för att kunna priskriga i dom lägre skikten utan vi har bibehållet konceptet som vi "vet" fungerar. Naturligtvis är produkterna körda i väderkammare för man ska kunna vara säker på att solcellerna levererar energi i de 50 år vi har som garanti. Vi har lärt oss genom åren att nordiskt klimat ställer stora krav på solcellerna då man på sommaren kan ha 30+ grader och på vintern ha 30- grader och orkan. Vi har i norden stort spann på klimatet och våra solceller är till skillnad från många konkurrenter byggda för att klara detta. Naturligtvis har vi till vår nya fabrik identiska materialval som tidigare. (varför gå ifrån ett koncept som fungerar?)

Hur går produktionen av en solcellspanel till ?

Jag ska här försöka förklara processen i modulproduktion så gott jag kan. 1. Man börjar naturligtvis med inköp av material, denna del är vilket man inte tror en av dom viktigaste delarna i en produktion av solceller, jag skulle tro att det också ligger mest jobb bakom att hitta rätt material som passar ihop med varandra och klarar av dom otroligt stora krav vi ställer på det. Trotts allt ska en solcellspanel klara av en otroligt jobbig miljö med UV-ljus, salt, regn, värme och kyla och dessutom klara detta i 50 år. Få produkter har detta krav på sig. 2. Det börjar med att plockrobot lägger frontglaset med framsidan nedåt. 3. Samma robot läger sen en duk EVA. Etyl-Vinyl Acetat. (materialet som senare limmar ihop laminatet) och nu skickas denna skiva vidare till nästa steg i processen. 4. Samtidigt som punkt 3 sker så jobbar nästa produktionslinamed att plocka kiselplattor upp på rullband där det läggs ut ribbon (silverfärgade kopparbanden som elektriskt förbinder kiselcellerna) för lödning i kiselcellen, denna process är nog den svåraste i produktionen där det krävs otrolig pressison på lödning och posision av ribbon. Ribbon bockas också i detta läge för att undvika sträckningar mellan kiselplattor. Denna lina löder då ihop 10 st seriekopplade celler, i dessa går det 2 st ribbon genom samtliga celler. Här kollas också samtliga kiselplattor visuellt av optisk dator så det inte finns några fel eller sprickor på kislet, vi vill ju inte lägga löd-jobb på eventuellt trasigt kisel. det finns också en visuell och elektrisk kontroll av lödning för att kontrollera att lödningarna är OK och att allt ser bra ut. 5. Nu har vi då fått fram 1 av de 6 kisel raderna som ska ingå i en solcellspanel. Så nu plockar en robbot upp dessa lödda 10 kiselplattor, lägger de på den förberedda skivan som tidigare plockats fram. detta gör man då med 6 st rader för att få totalt 60 st celler i en solcellspanel. 6. Nu går denna panel vidare för lödning av dessa. Man löder nu så man får 3 st slingor med 20 st celler i vardera slinga. Här använder man tjockare kopparband för att klara högre ström. Denna lödning sköts av 2 st robotar. 7. Nu kommer den första manuella kontrollen där man visuellt kontrollerar lödningar och mäter så avstånd mellan celler och ram-kant ligger inom godkännda värden, här får också solcellspanelen sin första märkning genom sträckkod som läggs in i laminatet för full koll på vad det är för solcellspanel och vilken data den har. efter detta läggs ytligare ett EVA och dessutom en vit duk som ska fungera som solcellspanelens baksida (Backsheet). 8. Nu skickas den kompletta skivan med glas, kisel, ribbon, EVA, och baksida in i en vakuum/värmepress. Här läggs denna skiva mellan 2 st gummidukar, värms sedan upp till ca 155 grader samtidigt som man vakuumsuger ut all luft i laminatet 9. Det får inte förekomma några luftfickor i färdigt laminat då det kommer att förstöra solcellspanelen ganska snabbt. Nu har vi ett laminat som är helt homogent och helt utan luftfickor som ska vidare ut i produktion efter avkylning. 10. Här ska vi nu renskära laminatet i kanterna så det håller rätt mått för ramen senare, detta sker med robot som skär panelen mot en kniv. 11. Nu är det dags för att limma och löda fast kopplingsboxen. Detta sker med lödrobbot och optisk kontroll, dator kontrollerar att det blir som det ska. Lim appliceras också av robot vid montering av kopplingsboxen. 12. Nu ska ramen sättas dit. En robot lägger tejp runt laminatet så att det ska bli bra presspassning i ramen. 13. Nu förbereds ett pressbord med ramprofiler och hörn. Sen tar en robot laminatet och lägger det på pressbordet för att bordet sen ska kunna pressa dit ramen på laminatet. Nu sitter ramen på rätt plats men är inte präglad i hörn ännu för att hålla ihop. 14. En robot tar nu solcellspanelen till en press som präglar varje hörn för att få hållbar och homogen ram, när detta är gjort så läggs solcellspanelen på UV-ljuslåda som kommer stråla solcellspanelen med ett ljus som motsvara 1000W/m2 solinstrålning, detta är en process för att se att solcellspanelen fungerar och för mätning av vad solcellspanelen har för prestanda. Utifrån denna data så klassas solcellspanelen i rätt effektklass och effektetikett är skapad. Här görs också en meggning för att säkerställa att inga jordfel kommer existera i framtiden. Meggningen utförs med ca 10000V för att säkerställa isolationen på produkten. 15. Nu ska den färdiga solcellspanelen kontrolleras manuell, här kollar man efter fel, märken och hundratal andra referenser för att tillslut kunna få en godkännd solcellspanel. I denna test klassar man också solcellspanelen och här avgörs det om den har ett visuellt utseende som är godkänt. 16. Nu hämtar roboten solcellspanelen och tar med den för att placera den på pall. Denna packrobot håller ordning på alla klassningar och placerar solcellspanelen på rätt pall i förhållande till klassning, finns ett 10 tal klassningar i form av olika effektsteg mm. den lägger också ut hörnbeslag för att solcellspanelen ska ligga korrekt på pallen, när man har full pall (40st paneler) så körs den till inplastningsrobot och sen körs den ut på höglager på rätt pallplatts för att vänta på transport ut till kund.
Bild på en seriekopplad rad med lödda solceller som plockas upp av en robbot för att plaseras på skivan med glas och EVA
Här ser vi första kontrollen efter lödning, här kollas mått och avstånd samt infogas en sträckkod som senare lamineras in i materialet.
Denna robbot skär av överflödigt material i laminatet för att passa ramen efter att det laminerats.
Färdigställningslinen, här lödes box, och solcellspanelen kant-tejpas och ramen sätts på plats samt prägling av ram-hörn
Här sker slutkontroll av färdig produkt, det går igenom ett hundratal punkter för att få rätt klassning på solcellspanelen.

Solcellspanel, en enkel produkt ?

Solpaneler är i förhållandevis en ganska enkel produkt med få ingående delar, inga av dessa delar rör sig eller skapar något mekaniskt slitage. Ja så är det och det är det som gör solcellspaneler till en produkt som man slipper underhålla och är då en enkel produkt att äga. Men nackdelen med att den är enkel visar sig då man får problem, om produkten eller någon del av produkten inte håller måttet så går det inte att reparera. Man kan inte byta ut baksida mot något bättre eller ett dåligt glas mot ett bra utan man har förbundet sig till den produkt man köpt och har man då fått en produkt som inte håller eller klarar kraven på miljön den sitter i så går det inte göra något åt. Skillnad om du har en bil som från fabrik har dåliga bromsar eller dåliga hjullager eller en klen sterio så kan man ju alltid byta dessa delar mot något bättre, men med en solcellspanel har man bara en chans att påverka hållbarheten och det är vid inköp. Trotts att det är en enkel produkt så finns det under produktion många fallgropar man kan hamna i så produkten inte blir vad man tänkt sig, tyvärr visar sig fel oftast efter något år och enda chansen att få en produkt som håller måttet är att vara noggrann vid inköpet. Materialvalet är en av de viktigaste delarna i en solcellspanel, det har ingen betydelse hur väl du sätter ihop solcellspanelen om materialet inte håller måttet. Och givetvis är det så att en dåligt lödd eller laminerad produkt inte kommer fungera heller oavsett vad du har valt för material. Så för att vara säker på kvalitén på produkten ska man försäkra sig om att det finns en bra historia hos tillverkare och att det finns referenser som sträcker sig bakåt i tiden samt en noggrann certifiering och materialhantering. Ja hur gör man då detta för att vara säker på att man investerar pengar som man ska få tillbaka? Ja det handlar om att känna sig trygg med företaget man handlar av och vid större investeringar kanske man ska ta kontakt med tillverkaren och kolla så att informationen man fått överensstämmer med tillverkarens rekommendationer kontrollera att alla certifikat och CE-märkning och EN-märkningar verkligen finns och är äkta, prata med andra som har gjort affärer med det företag du pratar med, se till att det finns fungerande anläggningar som har några år (minst 8 år) på nacken med dessa produkter och samma material. Vi är ju inte vana vid att själva kontrollera produkter på detta sätt men än så länge är solcellspaneler så ungt i Sverige att inget företag har gjort riktiga tester och kontroller på företagen som håller på med detta. Vi är vana vid att kunna läsa en test i en testtidning eller tidsskrift när vi köper en bil eller dator men tyvärr är vi inte där med solcellspaneler ännu. Så ett bra inköp kräver mycket av köparen om det ska bli bra. Säljarna i brunchen är välsmorda med många allierade så det är mycket svårt att vara säker på vad som är sanning eller bluff.

Det finns några filmer här under som beskriver produktionen av solcellspanel på Swemodule AB.

Solenergi / Tillverkning

Produktion av solcellspanel.

Vår produktion av solceller har i många år utförs av Swemodule AB. Svenskt företag som har sitt säte i Glava, Värmland. Fabriken som producerar våra solceller var en av världens mest automatiserade fabriker för produktion av solcellspanel. Man har automatiserat lödning av både ribbon och kopplingsbox. Med denna automatisering får man mycket jämn kvalité på solcellspaneler och det begås få misstag, kvaliteten blir jämn, alla solcellspaneler blir i princip helt identiskt gjorda. På grund av en nerläggning av Swemodule har vi nu vart tvungen att hitta en ny partner som kan laminera och ramsätta våra solcellsmoduler. Så med hjälp av tidigare personal på Swemodule så hyr vi nu en produktionslina i norra Italien för att laminera och ram-sätta vår solcellsmodul, detta är naturligtvis lite mer omständigt på grund av avstånd till produktionen, men med hjälp personal som kan tänka sig att befinna sig längre tider i Italien samtidigt som vi använder frakter på tåg så har det fungerat över förväntan. Dock görs den stora delen av jobbet fortfarande i Sverige såsom material till ramar, lödningar, all order och inköp samt utveckling och konstruktion som ju är den viktigaste delen i detta arbete. Swemodule startade tillverkning av solcellspanel 2003 vilket innebär att dom solceller vi idag levererar har bekänt färg i över 13 år, vi har dessutom solcellspaneler installerade från starten tills idag, det är få producenter som kan visa på verkliga installationer som varit med så länge. Materialvalet i vår solcellspanel är idag detsamma som tidigare med några små förbättringar och vi har inte sparat in pengar på att sänka materialkvaliteten för att kunna priskriga i dom lägre skikten utan vi har bibehållet konceptet som vi "vet" fungerar. Naturligtvis är produkterna körda i väderkammare för man ska kunna vara säker på att solcellerna levererar energi i de 50 år vi har som garanti. Vi har lärt oss genom åren att nordiskt klimat ställer stora krav på solcellerna då man på sommaren kan ha 30+ grader och på vintern ha 30- grader och orkan. Vi har i norden stort spann på klimatet och våra solceller är till skillnad från många konkurrenter byggda för att klara detta. Naturligtvis har vi till vår nya fabrik identiska materialval som tidigare. (varför gå ifrån ett koncept som fungerar?)

Hur går produktionen av en solcellspanel till ?

Jag ska här försöka förklara processen i modulproduktion så gott jag kan. 1. Man börjar naturligtvis med inköp av material, denna del är vilket man inte tror en av dom viktigaste delarna i en produktion av solceller, jag skulle tro att det också ligger mest jobb bakom att hitta rätt material som passar ihop med varandra och klarar av dom otroligt stora krav vi ställer på det. Trotts allt ska en solcellspanel klara av en otroligt jobbig miljö med UV-ljus, salt, regn, värme och kyla och dessutom klara detta i 50 år. Få produkter har detta krav på sig. 2. Det börjar med att plockrobot lägger frontglaset med framsidan nedåt. 3. Samma robot läger sen en duk EVA. Etyl-Vinyl Acetat. (materialet som senare limmar ihop laminatet) och nu skickas denna skiva vidare till nästa steg i processen. 4. Samtidigt som punkt 3 sker så jobbar nästa produktionslinamed att plocka kiselplattor upp på rullband där det läggs ut ribbon (silverfärgade kopparbanden som elektriskt förbinder kiselcellerna) för lödning i kiselcellen, denna process är nog den svåraste i produktionen där det krävs otrolig pressison på lödning och posision av ribbon. Ribbon bockas också i detta läge för att undvika sträckningar mellan kiselplattor. Denna lina löder då ihop 10 st seriekopplade celler, i dessa går det 2 st ribbon genom samtliga celler. Här kollas också samtliga kiselplattor visuellt av optisk dator så det inte finns några fel eller sprickor på kislet, vi vill ju inte lägga löd-jobb på eventuellt trasigt kisel. det finns också en visuell och elektrisk kontroll av lödning för att kontrollera att lödningarna är OK och att allt ser bra ut. 5. Nu har vi då fått fram 1 av de 6 kisel raderna som ska ingå i en solcellspanel. Så nu plockar en robbot upp dessa lödda 10 kiselplattor, lägger de på den förberedda skivan som tidigare plockats fram. detta gör man då med 6 st rader för att få totalt 60 st celler i en solcellspanel. 6. Nu går denna panel vidare för lödning av dessa. Man löder nu så man får 3 st slingor med 20 st celler i vardera slinga. Här använder man tjockare kopparband för att klara högre ström. Denna lödning sköts av 2 st robotar. 7. Nu kommer den första manuella kontrollen där man visuellt kontrollerar lödningar och mäter så avstånd mellan celler och ram-kant ligger inom godkännda värden, här får också solcellspanelen sin första märkning genom sträckkod som läggs in i laminatet för full koll på vad det är för solcellspanel och vilken data den har. efter detta läggs ytligare ett EVA och dessutom en vit duk som ska fungera som solcellspanelens baksida (Backsheet). 8. Nu skickas den kompletta skivan med glas, kisel, ribbon, EVA, och baksida in i en vakuum/värmepress. Här läggs denna skiva mellan 2 st gummidukar, värms sedan upp till ca 155 grader samtidigt som man vakuumsuger ut all luft i laminatet 9. Det får inte förekomma några luftfickor i färdigt laminat då det kommer att förstöra solcellspanelen ganska snabbt. Nu har vi ett laminat som är helt homogent och helt utan luftfickor som ska vidare ut i produktion efter avkylning. 10. Här ska vi nu renskära laminatet i kanterna så det håller rätt mått för ramen senare, detta sker med robot som skär panelen mot en kniv. 11. Nu är det dags för att limma och löda fast kopplingsboxen. Detta sker med lödrobbot och optisk kontroll, dator kontrollerar att det blir som det ska. Lim appliceras också av robot vid montering av kopplingsboxen. 12. Nu ska ramen sättas dit. En robot lägger tejp runt laminatet så att det ska bli bra presspassning i ramen. 13. Nu förbereds ett pressbord med ramprofiler och hörn. Sen tar en robot laminatet och lägger det på pressbordet för att bordet sen ska kunna pressa dit ramen på laminatet. Nu sitter ramen på rätt plats men är inte präglad i hörn ännu för att hålla ihop. 14. En robot tar nu solcellspanelen till en press som präglar varje hörn för att få hållbar och homogen ram, när detta är gjort så läggs solcellspanelen på UV-ljuslåda som kommer stråla solcellspanelen med ett ljus som motsvara 1000W/m2 solinstrålning, detta är en process för att se att solcellspanelen fungerar och för mätning av vad solcellspanelen har för prestanda. Utifrån denna data så klassas solcellspanelen i rätt effektklass och effektetikett är skapad. Här görs också en meggning för att säkerställa att inga jordfel kommer existera i framtiden. Meggningen utförs med ca 10000V för att säkerställa isolationen på produkten. 15. Nu ska den färdiga solcellspanelen kontrolleras manuell, här kollar man efter fel, märken och hundratal andra referenser för att tillslut kunna få en godkännd solcellspanel. I denna test klassar man också solcellspanelen och här avgörs det om den har ett visuellt utseende som är godkänt. 16. Nu hämtar roboten solcellspanelen och tar med den för att placera den på pall. Denna packrobot håller ordning på alla klassningar och placerar solcellspanelen på rätt pall i förhållande till klassning, finns ett 10 tal klassningar i form av olika effektsteg mm. den lägger också ut hörnbeslag för att solcellspanelen ska ligga korrekt på pallen, när man har full pall (40st paneler) så körs den till inplastningsrobot och sen körs den ut på höglager på rätt pallplatts för att vänta på transport ut till kund.
Bild på en seriekopplad rad med lödda solceller som plockas upp av en robbot för att plaseras på skivan med glas och EVA
Här ser vi första kontrollen efter lödning, här kollas mått och avstånd samt infogas en sträckkod som senare lamineras in i materialet.
Denna robbot skär av överflödigt material i laminatet för att passa ramen efter att det laminerats.
Färdigställningslinen, här lödes box, och solcellspanelen kant-tejpas och ramen sätts på plats samt prägling av ram-hörn
Här sker slutkontroll av färdig produkt, det går igenom ett hundratal punkter för att få rätt klassning på solcellspanelen.

Solcellspanel, en enkel produkt ?

Solpaneler är i förhållandevis en ganska enkel produkt med få ingående delar, inga av dessa delar rör sig eller skapar något mekaniskt slitage. Ja så är det och det är det som gör solcellspaneler till en produkt som man slipper underhålla och är då en enkel produkt att äga. Men nackdelen med att den är enkel visar sig då man får problem, om produkten eller någon del av produkten inte håller måttet så går det inte att reparera. Man kan inte byta ut baksida mot något bättre eller ett dåligt glas mot ett bra utan man har förbundet sig till den produkt man köpt och har man då fått en produkt som inte håller eller klarar kraven på miljön den sitter i så går det inte göra något åt. Skillnad om du har en bil som från fabrik har dåliga bromsar eller dåliga hjullager eller en klen sterio så kan man ju alltid byta dessa delar mot något bättre, men med en solcellspanel har man bara en chans att påverka hållbarheten och det är vid inköp. Trotts att det är en enkel produkt så finns det under produktion många fallgropar man kan hamna i så produkten inte blir vad man tänkt sig, tyvärr visar sig fel oftast efter något år och enda chansen att få en produkt som håller måttet är att vara noggrann vid inköpet. Materialvalet är en av de viktigaste delarna i en solcellspanel, det har ingen betydelse hur väl du sätter ihop solcellspanelen om materialet inte håller måttet. Och givetvis är det så att en dåligt lödd eller laminerad produkt inte kommer fungera heller oavsett vad du har valt för material. Så för att vara säker på kvalitén på produkten ska man försäkra sig om att det finns en bra historia hos tillverkare och att det finns referenser som sträcker sig bakåt i tiden samt en noggrann certifiering och materialhantering. Ja hur gör man då detta för att vara säker på att man investerar pengar som man ska få tillbaka? Ja det handlar om att känna sig trygg med företaget man handlar av och vid större investeringar kanske man ska ta kontakt med tillverkaren och kolla så att informationen man fått överensstämmer med tillverkarens rekommendationer kontrollera att alla certifikat och CE-märkning och EN-märkningar verkligen finns och är äkta, prata med andra som har gjort affärer med det företag du pratar med, se till att det finns fungerande anläggningar som har några år (minst 8 år) på nacken med dessa produkter och samma material. Vi är ju inte vana vid att själva kontrollera produkter på detta sätt men än så länge är solcellspaneler så ungt i Sverige att inget företag har gjort riktiga tester och kontroller på företagen som håller på med detta. Vi är vana vid att kunna läsa en test i en testtidning eller tidsskrift när vi köper en bil eller dator men tyvärr är vi inte där med solcellspaneler ännu. Så ett bra inköp kräver mycket av köparen om det ska bli bra. Säljarna i brunchen är välsmorda med många allierade så det är mycket svårt att vara säker på vad som är sanning eller bluff.

Det finns några filmer här under som beskriver produktionen av solcellspanel på

Swemodule AB.

Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Tillverkning

Produktion av solcellspanel.

Vår produktion av solceller har i många år utförs av Swemodule AB. Svenskt företag som har sitt säte i Glava, Värmland. Fabriken som producerar våra solceller var en av världens mest automatiserade fabriker för produktion av solcellspanel. Man har automatiserat lödning av både ribbon och kopplingsbox. Med denna automatisering får man mycket jämn kvalité på solcellspaneler och det begås få misstag, kvaliteten blir jämn, alla solcellspaneler blir i princip helt identiskt gjorda. På grund av en nerläggning av Swemodule har vi nu vart tvungen att hitta en ny partner som kan laminera och ramsätta våra solcellsmoduler. Så med hjälp av tidigare personal på Swemodule så hyr vi nu en produktionslina i norra Italien för att laminera och ram-sätta vår solcellsmodul, detta är naturligtvis lite mer omständigt på grund av avstånd till produktionen, men med hjälp personal som kan tänka sig att befinna sig längre tider i Italien samtidigt som vi använder frakter på tåg så har det fungerat över förväntan. Dock görs den stora delen av jobbet fortfarande i Sverige såsom material till ramar, lödningar, all order och inköp samt utveckling och konstruktion som ju är den viktigaste delen i detta arbete. Swemodule startade tillverkning av solcellspanel 2003 vilket innebär att dom solceller vi idag levererar har bekänt färg i över 13 år, vi har dessutom solcellspaneler installerade från starten tills idag, det är få producenter som kan visa på verkliga installationer som varit med så länge. Materialvalet i vår solcellspanel är idag detsamma som tidigare med några små förbättringar och vi har inte sparat in pengar på att sänka materialkvaliteten för att kunna priskriga i dom lägre skikten utan vi har bibehållet konceptet som vi "vet" fungerar. Naturligtvis är produkterna körda i väderkammare för man ska kunna vara säker på att solcellerna levererar energi i de 50 år vi har som garanti. Vi har lärt oss genom åren att nordiskt klimat ställer stora krav på solcellerna då man på sommaren kan ha 30+ grader och på vintern ha 30- grader och orkan. Vi har i norden stort spann på klimatet och våra solceller är till skillnad från många konkurrenter byggda för att klara detta. Naturligtvis har vi till vår nya fabrik identiska materialval som tidigare. (varför gå ifrån ett koncept som fungerar?)

Hur går produktionen av en solcellspanel till ?

Jag ska här försöka förklara processen i modulproduktion så gott jag kan. 1. Man börjar naturligtvis med inköp av material, denna del är vilket man inte tror en av dom viktigaste delarna i en produktion av solceller, jag skulle tro att det också ligger mest jobb bakom att hitta rätt material som passar ihop med varandra och klarar av dom otroligt stora krav vi ställer på det. Trotts allt ska en solcellspanel klara av en otroligt jobbig miljö med UV-ljus, salt, regn, värme och kyla och dessutom klara detta i 50 år. Få produkter har detta krav på sig. 2. Det börjar med att plockrobot lägger frontglaset med framsidan nedåt. 3. Samma robot läger sen en duk EVA. Etyl-Vinyl Acetat. (materialet som senare limmar ihop laminatet) och nu skickas denna skiva vidare till nästa steg i processen. 4. Samtidigt som punkt 3 sker så jobbar nästa produktionslinamed att plocka kiselplattor upp på rullband där det läggs ut ribbon (silverfärgade kopparbanden som elektriskt förbinder kiselcellerna) för lödning i kiselcellen, denna process är nog den svåraste i produktionen där det krävs otrolig pressison på lödning och posision av ribbon. Ribbon bockas också i detta läge för att undvika sträckningar mellan kiselplattor. Denna lina löder då ihop 10 st seriekopplade celler, i dessa går det 2 st ribbon genom samtliga celler. Här kollas också samtliga kiselplattor visuellt av optisk dator så det inte finns några fel eller sprickor på kislet, vi vill ju inte lägga löd-jobb på eventuellt trasigt kisel. det finns också en visuell och elektrisk kontroll av lödning för att kontrollera att lödningarna är OK och att allt ser bra ut. 5. Nu har vi då fått fram 1 av de 6 kisel raderna som ska ingå i en solcellspanel. Så nu plockar en robbot upp dessa lödda 10 kiselplattor, lägger de på den förberedda skivan som tidigare plockats fram. detta gör man då med 6 st rader för att få totalt 60 st celler i en solcellspanel. 6. Nu går denna panel vidare för lödning av dessa. Man löder nu så man får 3 st slingor med 20 st celler i vardera slinga. Här använder man tjockare kopparband för att klara högre ström. Denna lödning sköts av 2 st robotar. 7. Nu kommer den första manuella kontrollen där man visuellt kontrollerar lödningar och mäter så avstånd mellan celler och ram-kant ligger inom godkännda värden, här får också solcellspanelen sin första märkning genom sträckkod som läggs in i laminatet för full koll på vad det är för solcellspanel och vilken data den har. efter detta läggs ytligare ett EVA och dessutom en vit duk som ska fungera som solcellspanelens baksida (Backsheet). 8. Nu skickas den kompletta skivan med glas, kisel, ribbon, EVA, och baksida in i en vakuum/värmepress. Här läggs denna skiva mellan 2 st gummidukar, värms sedan upp till ca 155 grader samtidigt som man vakuumsuger ut all luft i laminatet 9. Det får inte förekomma några luftfickor i färdigt laminat då det kommer att förstöra solcellspanelen ganska snabbt. Nu har vi ett laminat som är helt homogent och helt utan luftfickor som ska vidare ut i produktion efter avkylning. 10. Här ska vi nu renskära laminatet i kanterna så det håller rätt mått för ramen senare, detta sker med robot som skär panelen mot en kniv. 11. Nu är det dags för att limma och löda fast kopplingsboxen. Detta sker med lödrobbot och optisk kontroll, dator kontrollerar att det blir som det ska. Lim appliceras också av robot vid montering av kopplingsboxen. 12. Nu ska ramen sättas dit. En robot lägger tejp runt laminatet så att det ska bli bra presspassning i ramen. 13. Nu förbereds ett pressbord med ramprofiler och hörn. Sen tar en robot laminatet och lägger det på pressbordet för att bordet sen ska kunna pressa dit ramen på laminatet. Nu sitter ramen på rätt plats men är inte präglad i hörn ännu för att hålla ihop. 14. En robot tar nu solcellspanelen till en press som präglar varje hörn för att få hållbar och homogen ram, när detta är gjort så läggs solcellspanelen på UV- ljuslåda som kommer stråla solcellspanelen med ett ljus som motsvara 1000W/m2 solinstrålning, detta är en process för att se att solcellspanelen fungerar och för mätning av vad solcellspanelen har för prestanda. Utifrån denna data så klassas solcellspanelen i rätt effektklass och effektetikett är skapad. Här görs också en meggning för att säkerställa att inga jordfel kommer existera i framtiden. Meggningen utförs med ca 10000V för att säkerställa isolationen på produkten. 15. Nu ska den färdiga solcellspanelen kontrolleras manuell, här kollar man efter fel, märken och hundratal andra referenser för att tillslut kunna få en godkännd solcellspanel. I denna test klassar man också solcellspanelen och här avgörs det om den har ett visuellt utseende som är godkänt. 16. Nu hämtar roboten solcellspanelen och tar med den för att placera den på pall. Denna packrobot håller ordning på alla klassningar och placerar solcellspanelen på rätt pall i förhållande till klassning, finns ett 10 tal klassningar i form av olika effektsteg mm. den lägger också ut hörnbeslag för att solcellspanelen ska ligga korrekt på pallen, när man har full pall (40st paneler) så körs den till inplastningsrobot och sen körs den ut på höglager på rätt pallplatts för att vänta på transport ut till kund.
Bild på en seriekopplad rad med lödda solceller som plockas upp av en robbot för att plaseras på skivan med glas och EVA
Här ser vi första kontrollen efter lödning, här kollas mått och avstånd samt infogas en sträckkod som senare lamineras in i materialet.
Denna robbot skär av överflödigt material i laminatet för att passa ramen efter att det laminerats.
Färdigställningslinen, här lödes box, och solcellspanelen kant-tejpas och ramen sätts på plats samt prägling av ram-hörn
Här sker slutkontroll av färdig produkt, det går igenom ett hundratal punkter för att få rätt klassning på solcellspanelen.

Solcellspanel, en enkel produkt ?

Solpaneler är i förhållandevis en ganska enkel produkt med få ingående delar, inga av dessa delar rör sig eller skapar något mekaniskt slitage. Ja så är det och det är det som gör solcellspaneler till en produkt som man slipper underhålla och är då en enkel produkt att äga. Men nackdelen med att den är enkel visar sig då man får problem, om produkten eller någon del av produkten inte håller måttet så går det inte att reparera. Man kan inte byta ut baksida mot något bättre eller ett dåligt glas mot ett bra utan man har förbundet sig till den produkt man köpt och har man då fått en produkt som inte håller eller klarar kraven på miljön den sitter i så går det inte göra något åt. Skillnad om du har en bil som från fabrik har dåliga bromsar eller dåliga hjullager eller en klen sterio så kan man ju alltid byta dessa delar mot något bättre, men med en solcellspanel har man bara en chans att påverka hållbarheten och det är vid inköp. Trotts att det är en enkel produkt så finns det under produktion många fallgropar man kan hamna i så produkten inte blir vad man tänkt sig, tyvärr visar sig fel oftast efter något år och enda chansen att få en produkt som håller måttet är att vara noggrann vid inköpet. Materialvalet är en av de viktigaste delarna i en solcellspanel, det har ingen betydelse hur väl du sätter ihop solcellspanelen om materialet inte håller måttet. Och givetvis är det så att en dåligt lödd eller laminerad produkt inte kommer fungera heller oavsett vad du har valt för material. Så för att vara säker på kvalitén på produkten ska man försäkra sig om att det finns en bra historia hos tillverkare och att det finns referenser som sträcker sig bakåt i tiden samt en noggrann certifiering och materialhantering. Ja hur gör man då detta för att vara säker på att man investerar pengar som man ska få tillbaka? Ja det handlar om att känna sig trygg med företaget man handlar av och vid större investeringar kanske man ska ta kontakt med tillverkaren och kolla så att informationen man fått överensstämmer med tillverkarens rekommendationer kontrollera att alla certifikat och CE-märkning och EN-märkningar verkligen finns och är äkta, prata med andra som har gjort affärer med det företag du pratar med, se till att det finns fungerande anläggningar som har några år (minst 8 år) på nacken med dessa produkter och samma material. Vi är ju inte vana vid att själva kontrollera produkter på detta sätt men än så länge är solcellspaneler så ungt i Sverige att inget företag har gjort riktiga tester och kontroller på företagen som håller på med detta. Vi är vana vid att kunna läsa en test i en testtidning eller tidsskrift när vi köper en bil eller dator men tyvärr är vi inte där med solcellspaneler ännu. Så ett bra inköp kräver mycket av köparen om det ska bli bra. Säljarna i brunchen är välsmorda med många allierade så det är mycket svårt att vara säker på vad som är sanning eller bluff.

Det finns några filmer här under som beskriver

produktionen av solcellspanel på Swemodule AB.