Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Solceller & brister

Solceller, vad bör man tänka på ?

När man väljer att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek så handlar det oftast om en investering som ska stå sig väldigt lång tid. En solpanel får vara med om det allra värsta när det gäller påverkan från miljö. Den ska klara av vindlaster, snölaster, salter, föroreningar, vatten och inte allra minst UV-ljus från solen. Detta ska den klara av att utstå i väldigt många år för att en solanläggning ska betala sig. Men på grund av en hård konkurrens i branschen så har många tillverkare slarvat med materialval och försökt minska kostnader genom att välja billigare material. Man hoppar över långtidstester och chansar på att det ska gå bra ändå vilket visar sig ganska ofta att det inte var den rätta vägen att gå. Tyvärr kostar sådana här misstag mycket pengar, företagen som är inblandade i dessa problem klarar sällan av att ekonomiskt fullfölja sina garantiåtagande och då kan man ju räkna ut vem som får ta smällen! Givetvis blir det slutkunden som då har handlat för stora summor pengar och sen istället för att kunna leverera ström från sina paneler i 35 år får plocka ner dom efter 5 år! Ingen lysande affär. Med denna sida så vill vi visa kunden att det inte alltid är de sista tusenlapparna på inköpspriset som är avgörande för en bra affär utan det finns många andra aspekter att ta hänsyn till. Som ni ser så innehåller en solcellspanel många skikt med olika material och funktioner. Dessa måste passa rent kemiskt med varandra för att inte bli förstörda med tiden. Alla dessa lager lamineras vilket innebär att man värmer upp dessa under vakuum så de förenas med varandra. Denna process ska göra att materialen blir så homogena som möjligt och då inte tar in fukt. Tyvärr ser man inte direkt om man har materialproblem utan det visar sig oftast efter en längre tid i solen, vilket gör att det är viktigt att testa allt material som ska användas i en panel innan man kan bestämma sig för att producera den för försäljning. Även om man vet att man har 2 material som var för sig har en otroligt bra motståndskraft och har en hög kvalité så kan de reagera med varandra och skapar då en oduglig kombination på sikt. Så långtidstester på material är bland de viktigaste stegen i processen att välja material. Sen har vi den omtalade kopplingsboxen, den har förmodligen skapat mest problem för tillverkare genom tiderna. Den är dock en av de få delarna i en solpanel som faktisk går byta ut och ersätta med en ny box som fungerar. Men även om det är möjligt att göra så kan man snabbt inse kostnaden att byta ut dessa på kanske 50MW ( 200 000 paneler) levererade solpaneler. Det är illa nog att behöva göra det på en mindre takinstallation.

Krackelerat Backsheet.

Här ser vi hur backsheet har krackelerat och spruckit. Detta sker vid felaktiga materialval och kommer orsaka fuktproblem och med tanke på rörelsen i panelen så kommer förmodligen ribbon mellan kiselplattorna slitas av och tillslut orsaka en död panel. Detta är svårt att reparera om det ens går, lösningen är en ersättningspanel. Och detta är dessutom en stor elektrisk risk med tanke på att materialet som ska isolera spänningen till utsidan är trasig. Spänningen i en panel kan vara upp till 1000V. Tillräckligt för att döda både djur och människor vid beröring. Den här modulen får vid en kontroll plockas bort och är inte godkänd för elinkoppling. Troligen är det svårt att reparera denna skada. Kan gå att bättra på med en epoxi förutsatt inget annat i panelen är skadat.

Flagnade Backsheet.

På denna panel har backsheet (baksida) börjat lossna från lamineringen och på sikt kommer det naturligtvis leda till fuktproblem. Här finns också en risk för att isolationen mot spänning minskat. Orsak är val av ett billigt material som inte är gångbart för denna typ av produkt, troligen ett val av ekonomiansvarig istället för ingenjör. Denna panel skulle underkännas vid en kontroll. Förmodligen är det svårt att reparera, möjligen skulle man kunna lägga på någon yta ovanpå skadan i form av epoxi eller liknande.

Gulnande Backsheet.

Backsheet (baksidan) på denna panel har börjat gulna, detta händer när UV-ljus förändrar materialet och beror på ett felaktigt materialval. Detta är baksidan på en modul med detta problem och då kan man ju tänka sig hur framsidan ser ut. Det här förändrar inte panelens säkerhet men kommer på sikt att försämra produktionen av el avsevärt, på sikt kommer dock materialet att försämras och brytas ner vilket tillslut ger en farlig produkt med undermålig elsäkerhet på grund av dålig elektrisk isolering. Det här går inte att göra något år då baksidan är laminerad ihop med kisel och glas. Utbyte av hela modulen är det som gäller.

Gulnande Backsheet/EVA.

Den här modulen har suttit på ett tak i bara 4 år, denna har fått ett gulnat backsheet eller EVA och svärtning på ribbon (Löd-banden), kan vara korrosion. Denna panel har tappat effekt och det finns stor risk för att den kommer sluta fungera i framtiden. Korrosion på ribbon kommer att förstöra kisel och tappa kontakten till kiselplattan vilket tillslut gör att panelen kommer att tappa sin effekt. Stor risk för värme och därmed avbrunnen ribbon eller i värsta fall brand. Ett sådant här problem går inte att reparera. Felaktigheter i ribbon bör tas med alvar då brandrisk finns.

Dålig dokumentation.

Detta är en panel som suttit på ett tak i bara 4 år. Här har lappen med serienummer och data helt försvunnit, kan vara svårt att leverera serienumret till leverantören för ett eventuellt utbyte av trasig panel. Det är ett krav med märkning av en elprodukt så denna modul kommer att vid en kontroll att underkännas och plockas bort. Vikten av certifiering och tydlig skyltning kan du läsa om på vår sida "Svenska solpaneler"

Backsheet som krackelerar.

Här ser vi en modul som suttit på markställning. Backsheet har börjat krackelera och på sikt kommer denna panel släppa in fukt. Detta är naturligtvis farligt med tanke på fukten och spänningar upp till 1000V. Detta kan också spräcka kisel då spänningar i materialet kan bli höga. En sådan här modul kommer inte godkännas vid en kontroll och den är nog mycket svår att laga.

Panel med Snigelspår.

Här ser vi en modul som suttit på markställning i 4 år. Den har fått så kallade snigelspår, det är en defekt i backsheet som skapas av materialfel. Troligen så har lamineringen släppt och skapat dessa luftutrymmen. Vad detta resulterar i på sikt är svårt att säga men det är en början på en materialförändring som kan ställa till problem. Troligen kommer det bildas kondens och på sikt förstöra kislet och försämra produktionen.

Silversläpp.

Den här modulen som har suttit på markställning i 6 år har fått silversläpp vilket på sikt kommer minska produktionen. Områdena som drabbas tappar helt sin produktionsförmåga och denna spridning kommer inte stanna. Troligen beror detta på föroreningar i ribbon. En förklaring kan också vara en reaktion mellan material.

Krackelering / hotspott.

Här ser vi en krackelering på backsheet på en modul som suttit i endast 2 år. Denna modul är inte ensam om detta problem utan så här ser det ut i en hel solpark på 1MW. Detta kommer skapa fuktproblem och garanterat en obrukbar panel till slut. Vad det beror på är svårt att säga men det kan vara utvidgning av ribbon som resulterat i att det blir varmt vid en övergång.

Skada backsheet.

Ytterligare en skada i backsheet som tränger igenom enda upp till cellen. Här kan vi också se hur cellen tagit skada av detta. Denna modul är endast 2 år och kommer garanterat bli en förlust för den som investerat i solparken som denna är placerad i. Detta problem gäller samtliga moduler i denna park.

Nedbrutet och gulnat EVA.

Här till vänster ser vi ett resultat på ett backsheet som har gulnat, materialet klarar inte UV-strålning och kommer brytas ner med tiden. Denna modul är tagen från 1MW park där samtliga paneler har samma problem. Denna panel har endast suttit uppe i 1 år och kommer förmodligen inte klara av att leverera den energi som krävs för att finansiera solparken. Få ut garanti på denna produktionsanläggning är av olika skäl nära nog omöjlig då den Kinesiska producenten har gått i konkurs, detta var en av världens största tillverkare. Ganska dålig affär för den som investerade i dessa moduler.

Nedbrutet backsheet & fuktskadad.

Denna modul är från en Japansk tillverkare. Den här panel är 12år gammal och har tappat 46% av sin effekt på grund av undermåliga materialval.

Undermåliga kopplingsboxar.

Här har vi bilder från en U.S tillverkare. Modulerna är 4år och garantireparationerna har kostat $265Miljoner. Kostsamt för att spara någon hundring på material vid tillverkning. Problemet med denna produkt var en undermålig kopplingsbox, det är förövrigt det vanligaste felet på en modul. Många producenter skriver bort garantiåtagandet på kopplingsboxen i det finstilta och det beror just på att den utsätts för ganska hårda prövningar.

Vad drar vi för slutsatser?

Ja det står ju tydligt att man måste se en helhet när man investerar i solcellspaneler, detta gäller oavsett om man handlar en liten anläggning eller investerar i en stor solpark. Vi har just nu endast beskrivet vikten av solpanelernas kvalité men man får inte glömma att de ska sitta på något och att ställningsmaterialet är lika viktigt som modulerna. Kablage och kontaktdon är också en viktig del av helhetskvalitén på en anläggning, samtidigt så har man ofta någon typ av inverter som ska fungera i många år. Lätt att glömma är projektering och förberedelser så man väljer rätt kablage och att man minimerar förluster i anläggningen samtidigt som man ska producera en energi som är användbar i våra nät. En annan viktig fråga i sammanhanget är ju vår miljö. Man ska se till att modulerna är producerade på ett sätt som ger en balans ur miljösynpunkt, där vi återvinner materialen på ett riktigt sätt och tillhandahåller med energiåtgång, och en av de stora miljöförlusterna i detta är också frakter och avstånd. Närproducerat är ur miljösynpunkt alltid bra. Vet du att en svenskt producerad solpanel släpper ut 80% mindre CO2/kWp än vad en kinesiskt producerad modul gör, och detta innan vi har tagit hänsyn till frakterna som i detta exempel ska ske runt halva jordklotet. Så du får inte bara en bättre kvalité på att handla närproducerat utan du gör också miljön en stor tjänst. Till detta kommer naturligtvis Europeisk industri, vi tror på att handla så lokalt man kan då vi vet att det ger lokala arbeten och gynnar industrin i närområdet. Detta ser vi som en stor fördel, sen är det ju alltid lättare med kommunikationen om man har producenterna nära. Vi vet ju också att svenska produkter i de flesta fall har ett mer seriöst tänkande när det gäller produktens kvalité och att man då ser till att fullfölja sina åtagande när det gäller garantier mm. Kort sagt är det bara fördelar att handla Svenska produkter. Vi på Windon AB tillverkar idag våra moduler på SPS i Italien. Vi har ett mycket väl genomtänkt materialval från början till slut som är framtaget och utvecklat av Swemodule i Sverige. Våra material och paneler är väl beprövade och har testats i simulerande väderkammare där de utsätts för UV-ljus och väta för vi ska vara helt säkra på att de håller måttet i en verklig miljö. Vi har inte sparat på någon detalj i tillverkningen utan hela förloppet är mycket väl utstakat. Om du handlar Windons moduler kommer du aldrig råka ut för något av de exempel som beskrivits på denna sida. Naturligtvis så kommer inköpet av en kvalitétsprodukt vara något högre men totalkostnaden är betydligt lägre med våra produkter. Och det beror på att de producerar betydligt mer effekt/Wp än alla andra tillverkare och givetvis så är livslängden avgörande för totalekonomin i en anläggning. Materialvalet i våra paneler har testats i verkligheten nu i över 10 år och vi har simulerat tester i väderkammare som motsvarar mer än 50 år, så vi är trygga med att sticka ut hakan och säga att vår produkt kommer överleva samtliga våra kunder oavsett ålder. Högeffektivt glas som har fått en syra-behandling för att erhålla en ljus-absorberande yta, detta ger ett starkt ytskikt som gör att panelen levererar mer effekt/wp än våra konkurrenter. Det är också självrengörande och smutsavvisande. Backsheet är väl testat och fungerar mycket bra med övriga komponenter. Hög kvalité och ett återstrålande material som bidrar till en effekthöjning av panelen. EVA har testats tillsammans med samtliga komponenter för att erhålla en slitstark laminering och för att undvika att det ska gulna och på så sätt försämra effekten. Cellerna är av hög kvalité och har mycket bra verkningsgrad, maskinellt lödda och gott om material för sträckning mellan celler mm. Kopplingsboxen är påkostad och alla delar i den är lödda eller svetsade för att klara vibrationer hela panelens livstid. Överdimensionerade och väl kylda dioder, samt en bra luftning för kondens mm. Ramen är väl tilltagen och har homogena hörn och stora dräneringshål för att undvika frostsprängning och för att klara lastkrav från vind och snö. Leverans av paneler på stabila pallar med avlastningsskydd för varje panel, allt för att transporten ska gå smärtfritt och för att hela paneler ska anlända till kund. Många paneler på vardera pall för att minska transportens miljöpåverkan maximalt samt att spara transportpengar. (40 paneler/pall) en pall tar en yta på ca 1.7m2

Solenergi / Solceller & brister

Solceller, vad bör man tänka på ?

När man väljer att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek så handlar det oftast om en investering som ska stå sig väldigt lång tid. En solpanel får vara med om det allra värsta när det gäller påverkan från miljö. Den ska klara av vindlaster, snölaster, salter, föroreningar, vatten och inte allra minst UV-ljus från solen. Detta ska den klara av att utstå i väldigt många år för att en solanläggning ska betala sig. Men på grund av en hård konkurrens i branschen så har många tillverkare slarvat med materialval och försökt minska kostnader genom att välja billigare material. Man hoppar över långtidstester och chansar på att det ska gå bra ändå vilket visar sig ganska ofta att det inte var den rätta vägen att gå. Tyvärr kostar sådana här misstag mycket pengar, företagen som är inblandade i dessa problem klarar sällan av att ekonomiskt fullfölja sina garantiåtagande och då kan man ju räkna ut vem som får ta smällen! Givetvis blir det slutkunden som då har handlat för stora summor pengar och sen istället för att kunna leverera ström från sina paneler i 35 år får plocka ner dom efter 5 år! Ingen lysande affär. Med denna sida så vill vi visa kunden att det inte alltid är de sista tusenlapparna på inköpspriset som är avgörande för en bra affär utan det finns många andra aspekter att ta hänsyn till. Som ni ser så innehåller en solcellspanel många skikt med olika material och funktioner. Dessa måste passa rent kemiskt med varandra för att inte bli förstörda med tiden. Alla dessa lager lamineras vilket innebär att man värmer upp dessa under vakuum så de förenas med varandra. Denna process ska göra att materialen blir så homogena som möjligt och då inte tar in fukt. Tyvärr ser man inte direkt om man har materialproblem utan det visar sig oftast efter en längre tid i solen, vilket gör att det är viktigt att testa allt material som ska användas i en panel innan man kan bestämma sig för att producera den för försäljning. Även om man vet att man har 2 material som var för sig har en otroligt bra motståndskraft och har en hög kvalité så kan de reagera med varandra och skapar då en oduglig kombination på sikt. Så långtidstester på material är bland de viktigaste stegen i processen att välja material. Sen har vi den omtalade kopplingsboxen, den har förmodligen skapat mest problem för tillverkare genom tiderna. Den är dock en av de få delarna i en solpanel som faktisk går byta ut och ersätta med en ny box som fungerar. Men även om det är möjligt att göra så kan man snabbt inse kostnaden att byta ut dessa på kanske 50MW ( 200 000 paneler) levererade solpaneler. Det är illa nog att behöva göra det på en mindre takinstallation.

Krackelerat Backsheet.

Här ser vi hur backsheet har krackelerat och spruckit. Detta sker vid felaktiga materialval och kommer orsaka fuktproblem och med tanke på rörelsen i panelen så kommer förmodligen ribbon mellan kiselplattorna slitas av och tillslut orsaka en död panel. Detta är svårt att reparera om det ens går, lösningen är en ersättningspanel. Och detta är dessutom en stor elektrisk risk med tanke på att materialet som ska isolera spänningen till utsidan är trasig. Spänningen i en panel kan vara upp till 1000V. Tillräckligt för att döda både djur och människor vid beröring. Den här modulen får vid en kontroll plockas bort och är inte godkänd för elinkoppling. Troligen är det svårt att reparera denna skada. Kan gå att bättra på med en epoxi förutsatt inget annat i panelen är skadat.

Flagnade Backsheet.

På denna panel har backsheet (baksida) börjat lossna från lamineringen och på sikt kommer det naturligtvis leda till fuktproblem. Här finns också en risk för att isolationen mot spänning minskat. Orsak är val av ett billigt material som inte är gångbart för denna typ av produkt, troligen ett val av ekonomiansvarig istället för ingenjör. Denna panel skulle underkännas vid en kontroll. Förmodligen är det svårt att reparera, möjligen skulle man kunna lägga på någon yta ovanpå skadan i form av epoxi eller liknande.

Gulnande Backsheet.

Backsheet (baksidan) på denna panel har börjat gulna, detta händer när UV-ljus förändrar materialet och beror på ett felaktigt materialval. Detta är baksidan på en modul med detta problem och då kan man ju tänka sig hur framsidan ser ut. Det här förändrar inte panelens säkerhet men kommer på sikt att försämra produktionen av el avsevärt, på sikt kommer dock materialet att försämras och brytas ner vilket tillslut ger en farlig produkt med undermålig elsäkerhet på grund av dålig elektrisk isolering. Det här går inte att göra något år då baksidan är laminerad ihop med kisel och glas. Utbyte av hela modulen är det som gäller.

Gulnande Backsheet/EVA.

Den här modulen har suttit på ett tak i bara 4 år, denna har fått ett gulnat backsheet eller EVA och svärtning på ribbon (Löd-banden), kan vara korrosion. Denna panel har tappat effekt och det finns stor risk för att den kommer sluta fungera i framtiden. Korrosion på ribbon kommer att förstöra kisel och tappa kontakten till kiselplattan vilket tillslut gör att panelen kommer att tappa sin effekt. Stor risk för värme och därmed avbrunnen ribbon eller i värsta fall brand. Ett sådant här problem går inte att reparera. Felaktigheter i ribbon bör tas med alvar då brandrisk finns.

Dålig dokumentation.

Detta är en panel som suttit på ett tak i bara 4 år. Här har lappen med serienummer och data helt försvunnit, kan vara svårt att leverera serienumret till leverantören för ett eventuellt utbyte av trasig panel. Det är ett krav med märkning av en elprodukt så denna modul kommer att vid en kontroll att underkännas och plockas bort. Vikten av certifiering och tydlig skyltning kan du läsa om på vår sida "Svenska solpaneler"

Backsheet som krackelerar.

Här ser vi en modul som suttit på markställning. Backsheet har börjat krackelera och på sikt kommer denna panel släppa in fukt. Detta är naturligtvis farligt med tanke på fukten och spänningar upp till 1000V. Detta kan också spräcka kisel då spänningar i materialet kan bli höga. En sådan här modul kommer inte godkännas vid en kontroll och den är nog mycket svår att laga.

Panel med Snigelspår.

Här ser vi en modul som suttit på markställning i 4 år. Den har fått så kallade snigelspår, det är en defekt i backsheet som skapas av materialfel. Troligen så har lamineringen släppt och skapat dessa luftutrymmen. Vad detta resulterar i på sikt är svårt att säga men det är en början på en materialförändring som kan ställa till problem. Troligen kommer det bildas kondens och på sikt förstöra kislet och försämra produktionen.

Silversläpp.

Den här modulen som har suttit på markställning i 6 år har fått silversläpp vilket på sikt kommer minska produktionen. Områdena som drabbas tappar helt sin produktionsförmåga och denna spridning kommer inte stanna. Troligen beror detta på föroreningar i ribbon. En förklaring kan också vara en reaktion mellan material.

Krackelering / hotspott.

Här ser vi en krackelering på backsheet på en modul som suttit i endast 2 år. Denna modul är inte ensam om detta problem utan så här ser det ut i en hel solpark på 1MW. Detta kommer skapa fuktproblem och garanterat en obrukbar panel till slut. Vad det beror på är svårt att säga men det kan vara utvidgning av ribbon som resulterat i att det blir varmt vid en övergång.

Skada backsheet.

Ytterligare en skada i backsheet som tränger igenom enda upp till cellen. Här kan vi också se hur cellen tagit skada av detta. Denna modul är endast 2 år och kommer garanterat bli en förlust för den som investerat i solparken som denna är placerad i. Detta problem gäller samtliga moduler i denna park.

Nedbrutet och gulnat EVA.

Här till vänster ser vi ett resultat på ett backsheet som har gulnat, materialet klarar inte UV-strålning och kommer brytas ner med tiden. Denna modul är tagen från 1MW park där samtliga paneler har samma problem. Denna panel har endast suttit uppe i 1 år och kommer förmodligen inte klara av att leverera den energi som krävs för att finansiera solparken. Få ut garanti på denna produktionsanläggning är av olika skäl nära nog omöjlig då den Kinesiska producenten har gått i konkurs, detta var en av världens största tillverkare. Ganska dålig affär för den som investerade i dessa moduler.

Nedbrutet backsheet &

fuktskadad.

Denna modul är från en Japansk tillverkare. Den här panel är 12år gammal och har tappat 46% av sin effekt på grund av undermåliga materialval.

Undermåliga kopplingsboxar.

Här har vi bilder från en U.S tillverkare. Modulerna är 4år och garantireparationerna har kostat $265Miljoner. Kostsamt för att spara någon hundring på material vid tillverkning. Problemet med denna produkt var en undermålig kopplingsbox, det är förövrigt det vanligaste felet på en modul. Många producenter skriver bort garantiåtagandet på kopplingsboxen i det finstilta och det beror just på att den utsätts för ganska hårda prövningar.

Vad drar vi för slutsatser?

Ja det står ju tydligt att man måste se en helhet när man investerar i solcellspaneler, detta gäller oavsett om man handlar en liten anläggning eller investerar i en stor solpark. Vi har just nu endast beskrivet vikten av solpanelernas kvalité men man får inte glömma att de ska sitta på något och att ställningsmaterialet är lika viktigt som modulerna. Kablage och kontaktdon är också en viktig del av helhetskvalitén på en anläggning, samtidigt så har man ofta någon typ av inverter som ska fungera i många år. Lätt att glömma är projektering och förberedelser så man väljer rätt kablage och att man minimerar förluster i anläggningen samtidigt som man ska producera en energi som är användbar i våra nät. En annan viktig fråga i sammanhanget är ju vår miljö. Man ska se till att modulerna är producerade på ett sätt som ger en balans ur miljösynpunkt, där vi återvinner materialen på ett riktigt sätt och tillhandahåller med energiåtgång, och en av de stora miljöförlusterna i detta är också frakter och avstånd. Närproducerat är ur miljösynpunkt alltid bra. Vet du att en svenskt producerad solpanel släpper ut 80% mindre CO2/kWp än vad en kinesiskt producerad modul gör, och detta innan vi har tagit hänsyn till frakterna som i detta exempel ska ske runt halva jordklotet. Så du får inte bara en bättre kvalité på att handla närproducerat utan du gör också miljön en stor tjänst. Till detta kommer naturligtvis Europeisk industri, vi tror på att handla så lokalt man kan då vi vet att det ger lokala arbeten och gynnar industrin i närområdet. Detta ser vi som en stor fördel, sen är det ju alltid lättare med kommunikationen om man har producenterna nära. Vi vet ju också att svenska produkter i de flesta fall har ett mer seriöst tänkande när det gäller produktens kvalité och att man då ser till att fullfölja sina åtagande när det gäller garantier mm. Kort sagt är det bara fördelar att handla Svenska produkter. Vi på Windon AB tillverkar idag våra moduler på SPS i Italien. Vi har ett mycket väl genomtänkt materialval från början till slut som är framtaget och utvecklat av Swemodule i Sverige. Våra material och paneler är väl beprövade och har testats i simulerande väderkammare där de utsätts för UV-ljus och väta för vi ska vara helt säkra på att de håller måttet i en verklig miljö. Vi har inte sparat på någon detalj i tillverkningen utan hela förloppet är mycket väl utstakat. Om du handlar Windons moduler kommer du aldrig råka ut för något av de exempel som beskrivits på denna sida. Naturligtvis så kommer inköpet av en kvalitétsprodukt vara något högre men totalkostnaden är betydligt lägre med våra produkter. Och det beror på att de producerar betydligt mer effekt/Wp än alla andra tillverkare och givetvis så är livslängden avgörande för totalekonomin i en anläggning. Materialvalet i våra paneler har testats i verkligheten nu i över 10 år och vi har simulerat tester i väderkammare som motsvarar mer än 50 år, så vi är trygga med att sticka ut hakan och säga att vår produkt kommer överleva samtliga våra kunder oavsett ålder. Högeffektivt glas som har fått en syra-behandling för att erhålla en ljus-absorberande yta, detta ger ett starkt ytskikt som gör att panelen levererar mer effekt/wp än våra konkurrenter. Det är också självrengörande och smutsavvisande. Backsheet är väl testat och fungerar mycket bra med övriga komponenter. Hög kvalité och ett återstrålande material som bidrar till en effekthöjning av panelen. EVA har testats tillsammans med samtliga komponenter för att erhålla en slitstark laminering och för att undvika att det ska gulna och på så sätt försämra effekten. Cellerna är av hög kvalité och har mycket bra verkningsgrad, maskinellt lödda och gott om material för sträckning mellan celler mm. Kopplingsboxen är påkostad och alla delar i den är lödda eller svetsade för att klara vibrationer hela panelens livstid. Överdimensionerade och väl kylda dioder, samt en bra luftning för kondens mm. Ramen är väl tilltagen och har homogena hörn och stora dräneringshål för att undvika frostsprängning och för att klara lastkrav från vind och snö. Leverans av paneler på stabila pallar med avlastningsskydd för varje panel, allt för att transporten ska gå smärtfritt och för att hela paneler ska anlända till kund. Många paneler på vardera pall för att minska transportens miljöpåverkan maximalt samt att spara transportpengar. (40 paneler/pall) en pall tar en yta på ca 1.7m2
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Solceller & brister

Solceller, vad bör man tänka på ?

När man väljer att investera i en solcellsanläggning oavsett storlek så handlar det oftast om en investering som ska stå sig väldigt lång tid. En solpanel får vara med om det allra värsta när det gäller påverkan från miljö. Den ska klara av vindlaster, snölaster, salter, föroreningar, vatten och inte allra minst UV-ljus från solen. Detta ska den klara av att utstå i väldigt många år för att en solanläggning ska betala sig. Men på grund av en hård konkurrens i branschen så har många tillverkare slarvat med materialval och försökt minska kostnader genom att välja billigare material. Man hoppar över långtidstester och chansar på att det ska gå bra ändå vilket visar sig ganska ofta att det inte var den rätta vägen att gå. Tyvärr kostar sådana här misstag mycket pengar, företagen som är inblandade i dessa problem klarar sällan av att ekonomiskt fullfölja sina garantiåtagande och då kan man ju räkna ut vem som får ta smällen! Givetvis blir det slutkunden som då har handlat för stora summor pengar och sen istället för att kunna leverera ström från sina paneler i 35 år får plocka ner dom efter 5 år! Ingen lysande affär. Med denna sida så vill vi visa kunden att det inte alltid är de sista tusenlapparna på inköpspriset som är avgörande för en bra affär utan det finns många andra aspekter att ta hänsyn till. Som ni ser så innehåller en solcellspanel många skikt med olika material och funktioner. Dessa måste passa rent kemiskt med varandra för att inte bli förstörda med tiden. Alla dessa lager lamineras vilket innebär att man värmer upp dessa under vakuum så de förenas med varandra. Denna process ska göra att materialen blir så homogena som möjligt och då inte tar in fukt. Tyvärr ser man inte direkt om man har materialproblem utan det visar sig oftast efter en längre tid i solen, vilket gör att det är viktigt att testa allt material som ska användas i en panel innan man kan bestämma sig för att producera den för försäljning. Även om man vet att man har 2 material som var för sig har en otroligt bra motståndskraft och har en hög kvalité så kan de reagera med varandra och skapar då en oduglig kombination på sikt. Så långtidstester på material är bland de viktigaste stegen i processen att välja material. Sen har vi den omtalade kopplingsboxen, den har förmodligen skapat mest problem för tillverkare genom tiderna. Den är dock en av de få delarna i en solpanel som faktisk går byta ut och ersätta med en ny box som fungerar. Men även om det är möjligt att göra så kan man snabbt inse kostnaden att byta ut dessa på kanske 50MW ( 200 000 paneler) levererade solpaneler. Det är illa nog att behöva göra det på en mindre takinstallation.

Krackelerat Backsheet.

Här ser vi hur backsheet har krackelerat och spruckit. Detta sker vid felaktiga materialval och kommer orsaka fuktproblem och med tanke på rörelsen i panelen så kommer förmodligen ribbon mellan kiselplattorna slitas av och tillslut orsaka en död panel. Detta är svårt att reparera om det ens går, lösningen är en ersättningspanel. Och detta är dessutom en stor elektrisk risk med tanke på att materialet som ska isolera spänningen till utsidan är trasig. Spänningen i en panel kan vara upp till 1000V. Tillräckligt för att döda både djur och människor vid beröring. Den här modulen får vid en kontroll plockas bort och är inte godkänd för elinkoppling. Troligen är det svårt att reparera denna skada. Kan gå att bättra på med en epoxi förutsatt inget annat i panelen är skadat.

Flagnade Backsheet.

På denna panel har backsheet (baksida) börjat lossna från lamineringen och på sikt kommer det naturligtvis leda till fuktproblem. Här finns också en risk för att isolationen mot spänning minskat. Orsak är val av ett billigt material som inte är gångbart för denna typ av produkt, troligen ett val av ekonomiansvarig istället för ingenjör. Denna panel skulle underkännas vid en kontroll. Förmodligen är det svårt att reparera, möjligen skulle man kunna lägga på någon yta ovanpå skadan i form av epoxi eller liknande.

Gulnande Backsheet.

Backsheet (baksidan) på denna panel har börjat gulna, detta händer när UV-ljus förändrar materialet och beror på ett felaktigt materialval. Detta är baksidan på en modul med detta problem och då kan man ju tänka sig hur framsidan ser ut. Det här förändrar inte panelens säkerhet men kommer på sikt att försämra produktionen av el avsevärt, på sikt kommer dock materialet att försämras och brytas ner vilket tillslut ger en farlig produkt med undermålig elsäkerhet på grund av dålig elektrisk isolering. Det här går inte att göra något år då baksidan är laminerad ihop med kisel och glas. Utbyte av hela modulen är det som gäller.

Gulnande Backsheet/EVA.

Den här modulen har suttit på ett tak i bara 4 år, denna har fått ett gulnat backsheet eller EVA och svärtning på ribbon (Löd-banden), kan vara korrosion. Denna panel har tappat effekt och det finns stor risk för att den kommer sluta fungera i framtiden. Korrosion på ribbon kommer att förstöra kisel och tappa kontakten till kiselplattan vilket tillslut gör att panelen kommer att tappa sin effekt. Stor risk för värme och därmed avbrunnen ribbon eller i värsta fall brand. Ett sådant här problem går inte att reparera. Felaktigheter i ribbon bör tas med alvar då brandrisk finns.

Dålig dokumentation.

Detta är en panel som suttit på ett tak i bara 4 år. Här har lappen med serienummer och data helt försvunnit, kan vara svårt att leverera serienumret till leverantören för ett eventuellt utbyte av trasig panel. Det är ett krav med märkning av en elprodukt så denna modul kommer att vid en kontroll att underkännas och plockas bort. Vikten av certifiering och tydlig skyltning kan du läsa om på vår sida "Svenska solpaneler"

Backsheet som krackelerar.

Här ser vi en modul som suttit på markställning. Backsheet har börjat krackelera och på sikt kommer denna panel släppa in fukt. Detta är naturligtvis farligt med tanke på fukten och spänningar upp till 1000V. Detta kan också spräcka kisel då spänningar i materialet kan bli höga. En sådan här modul kommer inte godkännas vid en kontroll och den är nog mycket svår att laga.

Panel med Snigelspår.

Här ser vi en modul som suttit på markställning i 4 år. Den har fått så kallade snigelspår, det är en defekt i backsheet som skapas av materialfel. Troligen så har lamineringen släppt och skapat dessa luftutrymmen. Vad detta resulterar i på sikt är svårt att säga men det är en början på en materialförändring som kan ställa till problem. Troligen kommer det bildas kondens och på sikt förstöra kislet och försämra produktionen.

Silversläpp.

Den här modulen som har suttit på markställning i 6 år har fått silversläpp vilket på sikt kommer minska produktionen. Områdena som drabbas tappar helt sin produktionsförmåga och denna spridning kommer inte stanna. Troligen beror detta på föroreningar i ribbon. En förklaring kan också vara en reaktion mellan material.

Krackelering / hotspott.

Här ser vi en krackelering på backsheet på en modul som suttit i endast 2 år. Denna modul är inte ensam om detta problem utan så här ser det ut i en hel solpark på 1MW. Detta kommer skapa fuktproblem och garanterat en obrukbar panel till slut. Vad det beror på är svårt att säga men det kan vara utvidgning av ribbon som resulterat i att det blir varmt vid en övergång.

Skada backsheet.

Ytterligare en skada i backsheet som tränger igenom enda upp till cellen. Här kan vi också se hur cellen tagit skada av detta. Denna modul är endast 2 år och kommer garanterat bli en förlust för den som investerat i solparken som denna är placerad i. Detta problem gäller samtliga moduler i denna park.

Nedbrutet och gulnat EVA.

Här till vänster ser vi ett resultat på ett backsheet som har gulnat, materialet klarar inte UV-strålning och kommer brytas ner med tiden. Denna modul är tagen från 1MW park där samtliga paneler har samma problem. Denna panel har endast suttit uppe i 1 år och kommer förmodligen inte klara av att leverera den energi som krävs för att finansiera solparken. Få ut garanti på denna produktionsanläggning är av olika skäl nära nog omöjlig då den Kinesiska producenten har gått i konkurs, detta var en av världens största tillverkare. Ganska dålig affär för den som investerade i dessa moduler.

Nedbrutet backsheet & fuktskadad.

Denna modul är från en Japansk tillverkare. Den här panel är 12år gammal och har tappat 46% av sin effekt på grund av undermåliga materialval.

Undermåliga kopplingsboxar.

Här har vi bilder från en U.S tillverkare. Modulerna är 4år och garantireparationerna har kostat $265Miljoner. Kostsamt för att spara någon hundring på material vid tillverkning. Problemet med denna produkt var en undermålig kopplingsbox, det är förövrigt det vanligaste felet på en modul. Många producenter skriver bort garantiåtagandet på kopplingsboxen i det finstilta och det beror just på att den utsätts för ganska hårda prövningar.

Vad drar vi för slutsatser?

Ja det står ju tydligt att man måste se en helhet när man investerar i solcellspaneler, detta gäller oavsett om man handlar en liten anläggning eller investerar i en stor solpark. Vi har just nu endast beskrivet vikten av solpanelernas kvalité men man får inte glömma att de ska sitta på något och att ställningsmaterialet är lika viktigt som modulerna. Kablage och kontaktdon är också en viktig del av helhetskvalitén på en anläggning, samtidigt så har man ofta någon typ av inverter som ska fungera i många år. Lätt att glömma är projektering och förberedelser så man väljer rätt kablage och att man minimerar förluster i anläggningen samtidigt som man ska producera en energi som är användbar i våra nät. En annan viktig fråga i sammanhanget är ju vår miljö. Man ska se till att modulerna är producerade på ett sätt som ger en balans ur miljösynpunkt, där vi återvinner materialen på ett riktigt sätt och tillhandahåller med energiåtgång, och en av de stora miljöförlusterna i detta är också frakter och avstånd. Närproducerat är ur miljösynpunkt alltid bra. Vet du att en svenskt producerad solpanel släpper ut 80% mindre CO2/kWp än vad en kinesiskt producerad modul gör, och detta innan vi har tagit hänsyn till frakterna som i detta exempel ska ske runt halva jordklotet. Så du får inte bara en bättre kvalité på att handla närproducerat utan du gör också miljön en stor tjänst. Till detta kommer naturligtvis Europeisk industri, vi tror på att handla så lokalt man kan då vi vet att det ger lokala arbeten och gynnar industrin i närområdet. Detta ser vi som en stor fördel, sen är det ju alltid lättare med kommunikationen om man har producenterna nära. Vi vet ju också att svenska produkter i de flesta fall har ett mer seriöst tänkande när det gäller produktens kvalité och att man då ser till att fullfölja sina åtagande när det gäller garantier mm. Kort sagt är det bara fördelar att handla Svenska produkter. Vi på Windon AB tillverkar idag våra moduler på SPS i Italien. Vi har ett mycket väl genomtänkt materialval från början till slut som är framtaget och utvecklat av Swemodule i Sverige. Våra material och paneler är väl beprövade och har testats i simulerande väderkammare där de utsätts för UV-ljus och väta för vi ska vara helt säkra på att de håller måttet i en verklig miljö. Vi har inte sparat på någon detalj i tillverkningen utan hela förloppet är mycket väl utstakat. Om du handlar Windons moduler kommer du aldrig råka ut för något av de exempel som beskrivits på denna sida. Naturligtvis så kommer inköpet av en kvalitétsprodukt vara något högre men totalkostnaden är betydligt lägre med våra produkter. Och det beror på att de producerar betydligt mer effekt/Wp än alla andra tillverkare och givetvis så är livslängden avgörande för totalekonomin i en anläggning. Materialvalet i våra paneler har testats i verkligheten nu i över 10 år och vi har simulerat tester i väderkammare som motsvarar mer än 50 år, så vi är trygga med att sticka ut hakan och säga att vår produkt kommer överleva samtliga våra kunder oavsett ålder. Högeffektivt glas som har fått en syra-behandling för att erhålla en ljus- absorberande yta, detta ger ett starkt ytskikt som gör att panelen levererar mer effekt/wp än våra konkurrenter. Det är också självrengörande och smutsavvisande. Backsheet är väl testat och fungerar mycket bra med övriga komponenter. Hög kvalité och ett återstrålande material som bidrar till en effekthöjning av panelen. EVA har testats tillsammans med samtliga komponenter för att erhålla en slitstark laminering och för att undvika att det ska gulna och på så sätt försämra effekten. Cellerna är av hög kvalité och har mycket bra verkningsgrad, maskinellt lödda och gott om material för sträckning mellan celler mm. Kopplingsboxen är påkostad och alla delar i den är lödda eller svetsade för att klara vibrationer hela panelens livstid. Överdimensionerade och väl kylda dioder, samt en bra luftning för kondens mm. Ramen är väl tilltagen och har homogena hörn och stora dräneringshål för att undvika frostsprängning och för att klara lastkrav från vind och snö. Leverans av paneler på stabila pallar med avlastningsskydd för varje panel, allt för att transporten ska gå smärtfritt och för att hela paneler ska anlända till kund. Många paneler på vardera pall för att minska transportens miljöpåverkan maximalt samt att spara transportpengar. (40 paneler/pall) en pall tar en yta på ca 1.7m2