Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla 5, 596 95 Väderstad
Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB

Solenergi / Portal

Windons portal, För webbläsare, läsplattor och telefoner.

Denna portal är för växelriktarna med nya WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion, larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här. Portalen är en Shareware och är en extratjänst vi erhåller som vi inte tar betalt för. Lokala nät och WIFI problem har vi svårt att hjälpa er med så där föreslår vi att ni kontaktar en lokal PC/Nätverkstekniker. Adress till portal. http://windon.shinemonitor.com/

SmartClient

SmartClient är en gratis App som du kan installera på din platta eller telefon efter att du har registrerat din växelriktare på portalen. Då får du i din App information om vad anläggningen producerar och mycket mer. Det finns många telefoner på marknaden och vi klarar inte av att hantera supporten på alla. Dock brukar vi kunna ge råd som alltid löser de problem som ni kan ställas inför bara vi får korrekt felbeskrivning. För att installera SmartClient, gå in på Play eller Appstore och ladda ner SmartClient och installera.

Gamla portalen, SolarMan för växelriktare där WIFI-nummer inte börjar på W…….

Denna portal är för växelriktarna med det äldre WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion och eventuella larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här.
SolarMan Portal

SolarMan APP

Sålarman APP kan installeras så snart du registrerat din växelriktare på SolarMans portal. Appen hittar du för Android genom att söka på SolarMan på Google Play, för iphone söker du på SolarMan på App Store.

Portal på internet.

Vår portal är ett kraftfullt verktyg som kan kontrollera växelriktarens funktion och nätets kvalite in i minsta detalj. Vi kan också göra en hel del justeringar via nätet såsom justera nätdata och uppgradera växelriktarens mjukvara. För att den ska fungera krävs att man har en internetuppkoppling via trådlöst nät (WIFI), Ethernet RJ45 eller GPRS. Denna mjukvara är en Shareware och är en applikation vi idag inte tar betalt för. Den är under ständig utveckling och naturligtvis kan det då ibland finnas funktioner som tillfälligt inte fungerar. Den är inte godkänd för att hantera Certifikat så ska man hadla med Certifikat måste man skaffa en mätare avsett för det. Portalen är inte kritisk för växelriktarens funktion och påverkar inte växelriktarens kritiska funktioner och inte heller växelriktarens egen kWt räknare. Kort sagt ett bra hjälpmedel för att kunna kolla produktion och hålla koll på växelriktaren men har ingen styrande egenskap över växelriktaren. Behöver du hjälp med dina datorer och ditt nät rekommenderar vi att du kontakta någon lokal PC/Nätverkstekniker. Portalen är också på Svenska vilket underlättar för många kunder samt manual på Svenska som beskriver installationsförfarandet följer också växelriktaren.

Inloggningsskärm till portalen

Översiktssida med samtliga anläggningar på kontot

Anläggningsöversikt på vald anläggning

Larmhändelser översikt

Utrustning översikt

Produktion översikt

Anläggning dataöversikt

Anläggning analys

APP Android och Iphone.

Till portalen kan man också ladda ner en APP till sin telefon eller surfplatta. Denna kommer ta information från portalen och då visa produktion och eventuella felmeddelanden mm. Den har naturligtvis inte heller någon styrande funktion utan kan bara ge information som växelriktaren skickat till portalen. Appen heter SmartClient och finns att ladda ner på Play/appstore. Den använder samma användare och lösen som man har på portalen. Detta är också en Shareware och är då en gratis APP. Funktioner som finns i APPén är att installera WIFI, Skapa konto, kolla produktion i realtid, Kolla produktionshistorik med upplösning äver dag, och mycket mycket mer. Man kan här hantera flera solanläggningar med flera inverterar/anläggning.

Solenergi / Portal

Windons portal, För webbläsare, läsplattor och telefoner.

Denna portal är för växelriktarna med nya WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion, larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här. Portalen är en Shareware och är en extratjänst vi erhåller som vi inte tar betalt för. Lokala nät och WIFI problem har vi svårt att hjälpa er med så där föreslår vi att ni kontaktar en lokal PC/Nätverkstekniker. Adress till portal. http://windon.shinemonitor.com/

SmartClient

SmartClient är en gratis App som du kan installera på din platta eller telefon efter att du har registrerat din växelriktare på portalen. Då får du i din App information om vad anläggningen producerar och mycket mer. Det finns många telefoner på marknaden och vi klarar inte av att hantera supporten på alla. Dock brukar vi kunna ge råd som alltid löser de problem som ni kan ställas inför bara vi får korrekt felbeskrivning. För att installera SmartClient, gå in på Play eller Appstore och ladda ner SmartClient och installera.

Gamla portalen, SolarMan för växelriktare där WIFI-nummer inte börjar på W…….

Denna portal är för växelriktarna med det äldre WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion och eventuella larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här.
SolarMan Portal

SolarMan APP

Sålarman APP kan installeras så snart du registrerat din växelriktare på SolarMans portal. Appen hittar du för Android genom att söka på SolarMan på Google Play, för iphone söker du på SolarMan på App Store.

Portal på internet.

Vår portal är ett kraftfullt verktyg som kan kontrollera växelriktarens funktion och nätets kvalite in i minsta detalj. Vi kan också göra en hel del justeringar via nätet såsom justera nätdata och uppgradera växelriktarens mjukvara. För att den ska fungera krävs att man har en internetuppkoppling via trådlöst nät (WIFI), Ethernet RJ45 eller GPRS. Denna mjukvara är en Shareware och är en applikation vi idag inte tar betalt för. Den är under ständig utveckling och naturligtvis kan det då ibland finnas funktioner som tillfälligt inte fungerar. Den är inte godkänd för att hantera Certifikat så ska man hadla med Certifikat måste man skaffa en mätare avsett för det. Portalen är inte kritisk för växelriktarens funktion och påverkar inte växelriktarens kritiska funktioner och inte heller växelriktarens egen kWt räknare. Kort sagt ett bra hjälpmedel för att kunna kolla produktion och hålla koll på växelriktaren men har ingen styrande egenskap över växelriktaren. Behöver du hjälp med dina datorer och ditt nät rekommenderar vi att du kontakta någon lokal PC/Nätverkstekniker. Portalen är också på Svenska vilket underlättar för många kunder samt manual på Svenska som beskriver installationsförfarandet följer också växelriktaren.

Inloggningsskärm till portalen

Översiktssida med samtliga anläggningar på kontot

Anläggningsöversikt på vald anläggning

Larmhändelser översikt

Utrustning översikt

Produktion översikt

Anläggning dataöversikt

Anläggning analys

APP Android och Iphone.

Till portalen kan man också ladda ner en APP till sin telefon eller surfplatta. Denna kommer ta information från portalen och då visa produktion och eventuella felmeddelanden mm. Den har naturligtvis inte heller någon styrande funktion utan kan bara ge information som växelriktaren skickat till portalen. Appen heter SmartClient och finns att ladda ner på Play/appstore. Den använder samma användare och lösen som man har på portalen. Detta är också en Shareware och är då en gratis APP. Funktioner som finns i APPén är att installera WIFI, Skapa konto, kolla produktion i realtid, Kolla produktionshistorik med upplösning äver dag, och mycket mycket mer. Man kan här hantera flera solanläggningar med flera inverterar/anläggning.

Solenergi / Portal

Windon är ett registrerat varumärke av Windon AB
Windon AB, Häjla Norrgård, 59022 Väderstad

Windons portal, För webbläsare, läsplattor och telefoner.

Denna portal är för växelriktarna med nya WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion, larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här. Portalen är en Shareware och är en extratjänst vi erhåller som vi inte tar betalt för. Lokala nät och WIFI problem har vi svårt att hjälpa er med så där föreslår vi att ni kontaktar en lokal PC/Nätverkstekniker. Adress till portal. http://windon.shinemonitor.com/

SmartClient

SmartClient är en gratis App som du kan installera på din platta eller telefon efter att du har registrerat din växelriktare på portalen. Då får du i din App information om vad anläggningen producerar och mycket mer. Det finns många telefoner på marknaden och vi klarar inte av att hantera supporten på alla. Dock brukar vi kunna ge råd som alltid löser de problem som ni kan ställas inför bara vi får korrekt felbeskrivning. För att installera SmartClient, gå in på Play eller Appstore och ladda ner SmartClient och installera.

Gamla portalen, SolarMan för växelriktare där WIFI-

nummer inte börjar på W…….

Denna portal är för växelriktarna med det äldre WIFI kortet. Här kan du registrera din inverter för att sen kunna ha koll på din produktion och eventuella larm och fel på din anläggning. För att registrera din växelriktare på denna portal ska du följa manualen som medföljer växelriktaren eller ladda ner den här.
SolarMan Portal

SolarMan APP

Sålarman APP kan installeras så snart du registrerat din växelriktare på SolarMans portal. Appen hittar du för Android genom att söka på SolarMan på Google Play, för iphone söker du på SolarMan på App Store.

Portal på internet.

Vår portal är ett kraftfullt verktyg som kan kontrollera växelriktarens funktion och nätets kvalite in i minsta detalj. Vi kan också göra en hel del justeringar via nätet såsom justera nätdata och uppgradera växelriktarens mjukvara. För att den ska fungera krävs att man har en internetuppkoppling via trådlöst nät (WIFI), Ethernet RJ45 eller GPRS. Denna mjukvara är en Shareware och är en applikation vi idag inte tar betalt för. Den är under ständig utveckling och naturligtvis kan det då ibland finnas funktioner som tillfälligt inte fungerar. Den är inte godkänd för att hantera Certifikat så ska man hadla med Certifikat måste man skaffa en mätare avsett för det. Portalen är inte kritisk för växelriktarens funktion och påverkar inte växelriktarens kritiska funktioner och inte heller växelriktarens egen kWt räknare. Kort sagt ett bra hjälpmedel för att kunna kolla produktion och hålla koll på växelriktaren men har ingen styrande egenskap över växelriktaren. Behöver du hjälp med dina datorer och ditt nät rekommenderar vi att du kontakta någon lokal PC/Nätverkstekniker. Portalen är också på Svenska vilket underlättar för många kunder samt manual på Svenska som beskriver installationsförfarandet följer också växelriktaren.

Inloggningsskärm till portalen

Översiktssida med samtliga anläggningar på kontot

Anläggningsöversikt på vald anläggning

Larmhändelser översikt

Utrustning översikt

Produktion översikt

Anläggning dataöversikt

Anläggning analys

APP Android och Iphone.

Till portalen kan man också ladda ner en APP till sin telefon eller surfplatta. Denna kommer ta information från portalen och då visa produktion och eventuella felmeddelanden mm. Den har naturligtvis inte heller någon styrande funktion utan kan bara ge information som växelriktaren skickat till portalen. Appen heter SmartClient och finns att ladda ner på Play/appstore. Den använder samma användare och lösen som man har på portalen. Detta är också en Shareware och är då en gratis APP. Funktioner som finns i APPén är att installera WIFI, Skapa konto, kolla produktion i realtid, Kolla produktionshistorik med upplösning äver dag, och mycket mycket mer. Man kan här hantera flera solanläggningar med flera inverterar/anläggning.